Statystyka

Majówka na drogach - bezpieczniejsza niż myślisz!

26 kwietnia 2024

Majówka na drogach - bezpieczniejsza niż myślisz!
(fot. PIXABAY)

Komunikat prasowy ITS

Majówka na drogach - bezpieczniejsza niż myślisz! Statystyki POBR dają powody do optymizmu

Długi majowy weekend to czas wypoczynku i jednocześnie wzmożonego ruchu na drogach. Cieplejsze dni sprzyjają aktywności motocyklistów, rowerzystów oraz pieszych i niestety przekraczaniu dozwolonych prędkości. Niemniej majówka, w statystykach bezpieczeństwa, nie odbiega w sposób szczególny od pozostałych weekendów a średnia liczba wypadków i ofiar jest nawet niższa - wynika z analiz Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

W tym roku długi majowy weekend może liczyć 5 dni, jeśli 2-ego maja będziemy na urlopie, lub aż 9 dni, jeśli łącznie weźmiemy 3 dni wolne od pracy. Część osób rozpocznie odpoczynek już w piątek, wyjeżdżając późnym popołudniem bądź wieczorem. Przedłużony weekend oznacza wzmożony ruch na większości dróg, szczególnie na trasach wyjazdowych z miast. Większe natężenie ruchu potęguje zaś ryzyko wypadków.

Choć w okresie wakacyjnym oraz w miesiącach charakteryzujących się dobrą słoneczną pogodą odnotowywanych jest więcej zdarzeń drogowych, to z danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS (POBR) wynika, że majówka na drogach (pod względem bezpieczeństwa) nie różni się od pozostałych weekendów w roku kalendarzowym a średnia liczba wypadków i ofiar jest nawet niższa od średnich wartości dla wszystkich weekendów w latach 2018-2023.

Tabela 1. Wypadki i ich ofiary w dniach 1-3 maja w Polsce w latach 2019-2023

Opracowanie: Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS na podstawie danych z Komendy Głównej Policji SEWiK

Majówka (liczba dni)

Wypadki

Ofiary śmiertelne

Ranni

Razem

Kierujący

Pasażerowie

Piesi

Razem

Kierujący

Pasażerowie

Piesi

1-3.05.2019 (3 dni)

164

16

10

2

4

200

102

72

26

1-3.05.2020 (3 dni)

113

13

8

4

1

133

74

47

12

1-3.05.2021 (3 dni)

111

16

6

5

5

135

76

50

9

30.04, 1.05, 3.05.2022 (3 dni)

155

15

13

1

1

182

111

52

19

1-3.05.2023 (3 dni)

140

16

11

3

2

168

100

50

18

Razem

683

76

48

15

13

818

463

271

84

Majówka średnio na 1 dzień

46

5

3

1

1

55

31

18

6

Dni weekendowe

29436

3441

1940

760

741

35777

18947

12227

4572

Średnio w 1 dzień weekendowy

57

7

4

1

1

69

36

24

9

- Należy zwrócić uwagę, że najwięcej wypadków w majówkę zdarza się podczas dobrych warunków atmosferycznych (75%), za dnia (83%) i przy suchej nawierzchni (80%). Większość z nich ma miejsce w obszarach zabudowanych (60%),  ale poza obszarami zabudowanymi (40%) są one znacznie poważniejsze w skutkach (20 ofiar śmiertelnych na każde 100 wypadków). Dla porównania w obszarach zabudowanych to 5 ofiar śmiertelnych na 100 wypadków. Ponadto większość zdarzeń drogowych wydarza się na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych (83%). Z kolei do najcięższych w skutkach wypadków dochodzi nocą i z udziałem kierujących pod wpływem alkoholu (12 ofiar śmiertelne na 100 wypadków). W trakcie ostatnich pięciu majowych weekendów alkohol był przyczyną 11% wypadków, zaś nadmierna prędkość, czyli bolączka polskich dróg, była przyczyną 31% wypadków. Analizy wskazują także, że w długie majowe weekendy najwięcej ofiar stanowią kierowcy samochodów osobowych (50%), motocykliści (22%) oraz piesi (17%). Przy planowaniu wyjazdu należy pamiętać, że najtrudniejsze warunki i największe zagrożenie występuje zwykle w dzień poprzedzający weekend, czyli w piątek (średnio 76 wypadków) - wylicza Anna Zielińska z POBR.

Analiza statystyk wypadków drogowych podczas majówki w latach 2019-2023 pokazuje pewne istotne trendy. Liczba wypadków podczas tego okresu wahała się od 111 do 164, z najniższym wskaźnikiem w 2021 roku i najwyższym w 2019. Podobne wahania dotyczą liczby ofiar śmiertelnych - od 13 do 16. W danych możemy zauważyć też tendencję spadkową w liczbie wypadków i ofiar śmiertelnych od 2019 do 2021 roku, jednak w 2022 roku nastąpił ponowny wzrost, a następnie kolejny spadek. Jeśli chodzi o rozkład wypadków w poszczególnych grupach uczestników ruchu drogowego, to większość ofiar stanowią kierujący pojazdami, a następnie pasażerowie. Ranni piesi to stosunkowo niewielki odsetek - wynika z analiz POBR.

Tabela 2. Struktura wypadków i ofiar w dniach 1-3 maja w Polsce w latach 2018-2023

*Dane sumaryczne z ostatnich pięciu lat

Opracowanie: Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS

na podstawie danych z Komendy Głównej Policji SEWiK

Majówki 2019-2023

Wypadki

Ofiary śmiertelne

Ranni

Zabici na 100 wypadków

Razem

683

100%

76

100%

818

100%

11

Zabudowany

409

60%

22

29%

476

58%

5

Niezabudowany

274

40%

54

71%

342

42%

20

Drogi krajowe

163

24%

25

33%

192

23%

15

Drogi jednojezdniowe, dwukierunkowe

565

83%

68

89%

678

83%

12

Dobre warunki atmosferyczne

514

75%

56

74%

610

75%

11

Sucha nawierzchnia

549

80%

57

75%

657

80%

10

Dzień, świt, zmrok

568

83%

51

67%

694

85%

9

Noc

115

17%

25

33%

124

15%

22

Alkohol kierującego

69

10%

13

17%

75

9%

19

Alkohol pieszego

6

1%

1

1%

7

1%

17

Alkohol ogółem

78

11%

14

18%

85

10%

18

Prędkość

213

31%

37

49%

267

33%

17

Piesi

92

13%

13

17%

84

10%

14

Rowerzyści

104

15%

4

5%

91

11%

4

Motocykliści

118

17%

17

22%

112

14%

14

Sam. osobowe

549

80%

38

50%

466

57%

7

Aby tegoroczna majówka była bezpieczniejsza od poprzednich, wyruszając w drogę, warto zabrać ze sobą, oprócz koniecznego wyposażenia, także zdrowy rozsądek!

Podróżując samochodem pamiętajmy, że:

- Do wyjazdu przygotowany musi być zarówno kierowca, jak i pojazd.

- Przed wyruszeniem w trasę trzeba zadbać o stan techniczny samochodu.

- W drogę można wyruszyć wcześniej, by uniknąć dużego ruchu.

- Kierowca powinien być wypoczęty.

- Kierujący powinien robić częste przerwy, co 2-3 godziny jazdy.

- Bagaż oraz luźne przedmioty należy zabezpieczyć na czas podróży.

- Dzieci przewozimy w fotelikach, a podróżujący muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.

- Przestrzegamy przepisów ruchu drogowego, a co szczególnie ważne nie przekraczamy dopuszczalnych limitów prędkości.

Podróżując rowerem:

- Zaleca się jazdę w kasku oraz w ochraniaczach, a po zmierzchu wyposażenie w elementy odblaskowe i oświetlenie roweru.

- Warto pamiętać, że rower musi mieć obowiązkowy odblask koloru czerwonego z tyłu o kształcie innym niż trójkątny, a także sprawne hamulce i sygnał dźwiękowy (dzwonek).

- Dziecko w wieku do 7 lat przewozimy na rowerze w specjalnym foteliku lub przyczepce.

- Rowerzysta ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów. Rowerzysta nie może jeździć po chodniku, chyba że szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

- Dzieci do lat 10 wraz z opiekunem mogą jeździć po chodniku.

- Należy pamiętać, że kierujący rowerem, korzystając z chodnika, obowiązany jest jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Podróżując pieszo pamiętajmy, że:

- Należy korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza.

- Idąc poboczem lub jezdnią należy iść „gęsiego” lewą stroną drogi (twarzą do nadjeżdżających pojazdów).

- Należy przechodzić przez jezdnię w miejscach oznaczonych pasami, czyli tzw. zebrą - wyjątek, gdy odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 metrów.

- Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat.

- Osoby poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym (jeżeli nie znajdują się na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku) muszą używać elementów odblaskowych oraz powinny nosić jaskrawe lub jasne ubrania.

- Pieszy przechodząc przez jezdnię nie może korzystać z telefonu komórkowego w sposób utrudniający mu obserwację sytuacji na drodze.