Przegląd prasy

„Na drogach jesteśmy z bliźnimi”

26 kwietnia 2024

„Na drogach jesteśmy z bliźnimi”
Ks. Marian Midura, Duszpasterz kierowców (fot. facebook)

Na najbliższą niedzielę - 28 kwietnia br. - przypada XVIII Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców. Jej hasło - „Na drogach jesteśmy z bliźnimi”. Ksiądz dr Marian Midura, Krajowy Duszpasterz Kierowców apeluje do kierowców, pieszych, rowerzystów i wszystkich innych uczestników ruchu drogowego:

- Drodzy Siostry i Bracia!

Każdego niemal dnia słyszymy o tym, jak wielu ludzi ginie w wypadkach na naszych drogach. Ludzie wierzący nie powinni być obojętni na ten wielki narodowy problem. Aby to zmienić, zwracamy się do kierowców, pieszych, rowerzystów i wszystkich użytkowników drogi z apelem o jeszcze większą ostrożność i szacunek wobec zasad bezpieczeństwa na drodze oraz zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy.

- Niedziela 28 kwietnia 2024 r. to dzień szczególnej modlitwy za kierowców i wszystkich poruszających się po naszych drogach. Modlitwy zanoszone będą za wszystkich kierowców w parafiach - hasło tej modlitwy: „Na drogach jesteśmy z bliźnimi”.

Serdecznie zachęcam Wielebnych Księży Proboszczów do tego wsparcia polskich kierowców, kierowców z parafii i skorzystanie z załączonej modlitwy powszechnej, Aktu Zawierzenia i przekazanie Apelu Krajowego Duszpasterza! - Główne uroczystości:

Niedziela 28.04.2024 r. - parafia św. Antoniego Padewskiego w Warpunach k. Mrągowa

- godz. 11.oo - Uroczysta Msza św. za polskich kierowców i motocyklistów: ks. dr Rajmund Jodko i ks. dr Marian Midura. Zlot motocyklowy - Motor Burszewo - błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów - słowo pozdrowień i wsparcia od Mistrza Kierownicy Krzysztofa Hołowczyca.

- godz. 13.oo - Kowale Oleckie par. św. Jana Chrzciciela - Msza św. za kierowców i motocyklistów - ks. Jerzy Kraśnicki zastępca Krajowego Duszpasterza Kierowców - akcja MIVA Polska: „Riders 4 Missiones - Motocykliści na krańce świata”.

Zawierzenie Kierowców:

Boże nasz Ojcze!

Zawierzamy kierowców, motocyklistów i wszystkich uczestników ruchu drogowego, aby na trasach swojego podróżowania zachowali mądrość Twojego widzenia ludzkich spraw, aby zawsze chronili i pomagali. Prosimy za tych, którzy służą pomocą i uczą przezorności na naszych drogach: służby medyczne, policjantów, strażaków i drogowców. Prosimy, aby niosąc pomoc oraz chroniąc innych byli bezpieczni i cieszyli się uznaniem oraz wsparciem w naszej Ojczyźnie. Wynagradzamy modlitwą za tych kierowców, którzy na drogach spowodowali cierpienia i śmierć. Przyjmij, Panie nasz Boże przez wstawiennictwo świętego Krzysztofa ‐ nasze zawierzenie i modlitwę. Pomóż nam być świadkami Twojej Miłości. Pozwól nam cieszyć się pokojem w sercu i na wszystkich drogach naszego życia. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa powszechna:

Ksiądz: - Wpatrując się we wzór Chrystusa, Dobrego Pasterza, z ufną wiarą przedstawmy Bogu Ojcu potrzeby i intencje Kościoła, świata i wszystkich zgromadzonych:

1. Ojcze, prosimy Cię, za papieża Franciszka, biskupów i kapłanów, aby ofiarnie służyli Twojemu ludowi. Ciebie prosimy…

2. Ojcze, prosimy Cię, o pokój dla całego świata, szczególnie w Ukrainie i Ziemi świętej, aby zamiast nienawiści zapanowała prawdziwa zgoda między wszystkimi ludźmi. Ciebie prosimy…

3. Ojcze, prosimy Cię, za kierowców, motocyklistów i uczestników ruchu drogowego, aby odnawiali się na duchu i potrafili troszczyć się o bezpieczne poruszanie się wszystkich po drogach. Ciebie prosimy…

4. Ojcze, prosimy za wszystkie służby na naszych drogach i budujących drogi, aby z dobrocią w sercu i odpowiedzialnością spełniali swoje zadania. Ciebie prosimy…

5. Ojcze, prosimy Cię, za cierpiących z powodu wypadków drogowych, aby dzięki Twemu Miłosierdziu żywi znaleźli uleczenie ich ran, a zmarli radość wieczną w Niebie. Ciebie prosimy…

6. Ojcze, udziel nam tu obecnym pokoju serca, abyśmy dobrym życiem odważnie głosili Twoją Ewangelię. Ciebie prosimy…

Ksiądz: - Miłosierny Boże, Ty dałeś nam swego Syna, aby stał się źródłem nowego życia dla wszystkich, którzy słuchają Jego głosu. Wysłuchaj nasze prośby, abyśmy dzięki Twojej łasce mogli dojść do wiecznej radości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

APEL KRAJOWEGO DUSZPASTERZA KIEROWCÓW

Św. Jan Paweł II w listopadzie1998 r. z okazji Dnia Pamięci o Ofiarach wypadków Drogowych powiedział: „Zanoszę do Boga modlitwy w intencji tych, którzy zginęli w tak tragicznych okolicznościach, a zarazem pragnę zapewnić o mej duchowej bliskości ich rodziny oraz osoby, które przeżyły wypadki, ale pozostały głęboko zranione fizycznie i duchowo. Wyrażam nadzieję, że dzięki obchodom tego dnia - kierowcy będą zawsze postępować odpowiedzialnie, okazując szacunek zarówno dla ludzkiego życia, jak i dla zasad bezpieczeństwa na drogach”.

Pamiętaj! W największym stopniu o bezpieczeństwie na drodze decyduje zawsze człowiek, ale też Osoba - Istota Ludzka - zawsze liczy się najbardziej - więc zwracam się z apelem do kierowców, motocyklistów i do wszystkich uczestników ruchu o bezpieczne i roztropne poruszanie się po drogach i zawsze na trzeźwo. Śmierć, kalectwo, cierpienie, nieszczęście poszkodowanego i dramat jego rodziny - tym niejednokrotnie kończy się bezmyślność na drodze!

Wszystkich prosimy o zdecydowane reakcje i potępianie nagannych zachowań na drodze, o to, aby osoby bez uprawnień, odpowiedniego zabezpieczenia lub pod wpływem alkoholu - nie wsiadały za kierownicę.

Pamiętaj! Życie masz tylko jedno!

Święty Krzysztofie - wspieraj nas na naszych drogach!

ks. dr Marian Midura

Krajowy Duszpasterz Kierowców