Statystyka

Mniej agresji i więcej kultury. Czy rzeczywiście?

28 września 2017

Mniej agresji i więcej kultury. Czy rzeczywiście?
(fot. J. Michasiewicz)

Dowiadujemy się, iż wyniki badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) analizując wyniki przeprowadzonego w lipcu 2017 r. badania ankietowego doszedł do wniosku, iż piesi i kierowcy ciężarówek to najbardziej bezpieczni uczestnicy ruchu drogowego. Po drugiej stronie znaleźli się rowerzyści, kierowcy samochodów osobowych i motocykliści. Badanie podsumowano: mniej agresji, więcej kultury, jeździmy w sposób bardziej profesjonalny. Mamy tu jednak uzasadnioną wątpliwość i pytamy: czy rzeczywiście?

Kierowcy samochodów osobowych za najbardziej niebezpiecznych na drodze uważają rowerzystów: 49,5 proc. następnie sami kierowcy - 46,7 proc. 43,4 proc. - motocykliści, natomiast i 56,9 proc. ankietowanych uznaje kierowców ciężarówek za najbezpieczniejszych. Kolejny rok kierowcy samochodów ciężarowych powodują coraz mniej wypadków drogowych, rzadziej naruszają przepisy normujące porządek i bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Z kolei kierowcy samochodów ciężarowych wskazywali w 60 proc. na rowerzystów jako najbardziej niebezpiecznych kierowców. Na drugim miejscu 56 proc. motocykliści. Za najmniej niebezpieczną grupę kierowców kierowcy zawodowi uznawali samych siebie. Za najbardziej agresywnych pytani kierowcy samochodów osobowych uważają samych siebie 53,5 proc. oraz 17,9 proc. - pieszych. W opinii badanych, w ostatnich pięciu latach poprawiła się kultura jazdy prawie wszystkich uczestników ruchu. Najczęściej wskazywano rowerzystów i kierowców ciężarówek. Kierowcy ciężarówek za najwięcej zachowań agresywnych wykazują prowadzący auta osobowe (siedmiu na dziesięciu pytanych).

Postawiono zasadnicze pytanie - Skąd tak pozytywne postrzeganie kierowców największych pojazdów na naszych drogach? Przywołane powody to: większa świadomość kierowców zawodowych; lepsza infrastruktura i systemy bezpieczeństwa pojazdów ciężarowych; akcje doszkalające dla młodych kierowców branży transportowej. Takie uzasadnienie przywołał Wilhelm Rożewski z Volvo Trucks Poland. Należy zauważyć, że coraz częściej są to kierowcy bardzo dobrze przeszkoleni i świadomi zagrożeń występujących podczas ich ciężkiej pracy. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt wykorzystywania przez nich coraz nowocześniejszych, sprawniejszych a tym samym bezpieczniejszych pojazdów – podkreśla mł. asp. Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. (jm)