Legislacja

Należy wzmocnić instytucję Krajowej Rady BRD. Upodmiotowić i wyposażyć w budżet operacyjny

28 września 2017

Należy wzmocnić instytucję Krajowej Rady BRD. Upodmiotowić i wyposażyć w budżet operacyjny
Sejm RP - Nagranie (28.9.2017, godz. 14.56) (kliknij)

Dokument pt. „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2016 r.” (druk nr 1547), przygotowany przez KR BRD wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druk nr 1664) był przedmiotem obrad posiedzenia plenarnego Sejmu RP. Przewidziano 5. minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół oraz wystąpienia Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz posła-sprawozdawcy Jerzego Polaczka. Dokument procedowany jest od dnia 11 maja br., kiedy to wpłynął do Sejmu, następnie został skierowany pod obrady Komisji Infrastruktury, co miało miejsce 21 czerwca br. Obowiązek przygotowania i przedstawienia Parlamentowi sprawozdania przewiduje ustawa - Prawo o ruchu drogowym.

W dyskusji podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury i wystąpieniach plenarnych podejmowano wiele nadzwyczaj ważnych problemów:

Poseł Bogdan Rzońca, w świetle pogarszającej się w 2016 r. statystyki wypadkowości, podniósł zagadnienie kosztów zdarzeń drogowych. Sytuację brd w 2016 r. nazwał „per saldo spadkową”. Za niewystarczającą uznał dynamikę poprawy sytuacji w brd na drogach. Natomiast przerażającą nazwał kwotę szacowanych 34 mld zł kosztów wypadków drogowych. Kwotę tę można byłoby przeznaczyć np. na służbę zdrowia, czy szkolnictwo - podsumował poseł.

Poseł Stanisław Żmijam mówił: - Chciałbym móc podpisać się pod tezą raportu, iż wzrost wypadkowości w 2016 r. „jest jedynie incydentem”. Wskazywał na konieczność kontynuowania inwestycji w infrastrukturę. Wskazywał, iż cieszy poprawa statystyki wypadków pieszych, ale jest to efekt konsekwentnej realizacji projektu oddzielenia dróg pieszych i samochodowych. Tak naprawdę, to aktywność społeczna oraz zmiana prawa doprowadziły do poprawy statystyk - podkreślał. Mówił o niebezpieczeństwie wyhamowania inicjatyw oddolnych, o okrojonych budżetach. - Warto zastanowić się, czy nie przyszedł czas, aby upodmiotowić KR BRD i wyposażyć w budżet operacyjny, a nie tylko budżet do obsługi Rady.

Poseł Mirosław Suchoń. 2 proc. wypadków więcej i 3 proc. zabitych na drogach. To oczywiście niedobre zjawiska - mówił poseł.

Poseł Mirosław Suchoń. Okres próbny – zdecydowanie należy wprowadzić - apelował. To on wymusza na młodych kierowcach ostrożność bezpiecznego poruszania się po drogach. Poseł mówił o niebagatelnym znaczeniu edukacji w zakresie zachowań na drogach. Wskazywał także, na potrzebę wyposażenia uczniów szkół zawodowych, jeszcze w trakcie edukacji szkolnej, w uprawnienia kierowców zawodowych.

Poseł Kazimierz Kotowski. Zauważył, że dobrą tendencją jest fakt, zauważalnej – mimo „jednorocznego przypadku 2016 r.” – poprawy bezpieczeństwa na drogach. Natomiast ze statystyk 2016 r., zdecydowanie i w najbliższym czasie, powinny być wyciągnięte wnioski. W dalszym ciągu powinniśmy podejmować działania wprowadzania nowych zasad i nawyków współistnienia w ruchu drogowym. Np. pomiędzy kierowcami i pieszymi. - Rozważmy większy udział w inwestycjach dróg betonowych - może to poprawi bezpieczeństwo - postulował poseł.

Poseł Sylwester Chruszcz. Powinniśmy otrzymać prawdziwe informacje o tym co stało się w ostatnim roku – sugerował poseł. Dobrą wiadomością jest spadek o 5% wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców. Tu, prawdopodobnie skutek przyniosła wieloletnia praca uświadamiająca - analizował.

Poseł Rafał Weber. Dziękował za rozporządzenie ws. wyświetlaczy.

Poseł Stefan Romecki. Pytał o działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych. Co Państwo zrobicie, aby zmniejszyć ten trend? – pytał.

Poseł Cezary Grabarczyk. Szukał możliwości rezerw. Gdzie są rezerwy? - pytał Może w edukacji, może w infrastrukturze… Czy w nowym budżecie będą większe pieniądze na „schetynówki” - pytał.

Poseł Jerzy Polaczek. Poseł-sprawozdawca Jerzy Polaczek przedstawił wniosek Komisji Infrastruktury przyjęcia dokumentu. Raport uznał za szczegółowy, wskazywał na jego obszerność, rzetelność, analitykę itd. Wskazał na znaczenie Krajowej Rady BRD, przywoływał rekomendacje dokumentu, tu rekomendacje systemowe. Mówił o konieczności przygotowania nowego aktu prawnego odnoszącego się do poprawy brd. Wskazał na konieczność poszukiwania wielu rozwiązań. Mówił o szczególnej staranności w przygotowywaniu i lobbowaniu nad zmianami prawa w zakresie bezpieczeństwa. Swoją opinię uzasadniał przykładem wprowadzenia do przepisów uprawnienia do jazdy motocyklem o pojemności do 125 cm3 bez dodatkowych szkoleń. Po dwóch latach widzimy, że statystyki pogorszyły się. - Wiele jest właśnie takich kwestii i te wymagają stałego monitoringu. Poseł podsumował: generalny postulat płynący z dyskusji nad raportem, aby wzmocnić prawnie, finansowo i pod każdym innym względem instytucję Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Poseł sprawozdawca, właśnie ten postulat uznał za wyjściowy.

Dokument rządowy uzyskał pozytywne poparcie wśród wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Wniosek o jego przyjęcie, bez sprzeciwów został przyjęty. (jm)