Statystyka

Stan epidemii nadal, a na drogach…

25 maja 2020

Stan epidemii nadal, a na drogach…
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Źródło: GDDKiA [kliknij] (grafika – screen)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała dane za okres od 11. do 21. maja. To statystyka ruchu pojazdów na polskich drogach. I wynikający z nich obraz coraz bardziej uczęszczanych, a często nawet zatłoczonych dróg. Niestety widoczna jest też konkretna tendencja.

Jak analizuje GDDKiA znoszenie kolejnych ograniczeń daje więcej możliwości w przemieszczaniu się i to jest natychmiast widoczne w statystykach ruchu pojazdów. Nadal przewagę mają pojazdy ciężarowe i jest tu widoczna tendencja wzrostowa. Opublikowane statystyki porównano z zestawieniem za okres 2-8. marca i z okresem referencyjnym z roku 2019 (średni tydzień maja, bez tygodnia z „majówką”). GDDKiA ocenia: - W bieżącym tygodniu ruch pojazdów ogółem był o ok. 15% mniejszy od wielkości rejestrowanych w zeszłym roku. Dość duży wzrost ruchu odnotowany został w czwartek 21 maja, na który może mieć wpływ długi weekend w Niemczech i wzmożony ruch na odcinkach przygranicznych. W ruchu pojazdów ciężkich brak jest natomiast wyraźnej tendencji wzrostowej. W analizowanym okresie, w dni robocze, utrzymywał się na poziomie ok. 5-10% mniejszym od poziomu rejestrowanego w roku 2019. Podobnie jak w przypadku pojazdów ogółem dość duży wzrost odnotowano w czwartek 21 maja, ale jest to skorelowane ze spadkiem, jaki został zarejestrowany dzień wcześniej (środa, 20 maja) i prawdopodobnie z problemami na granicach w związku z długim weekendem w Niemczech.

Analizując taką właśnie tendencję na drogach wskazywane są różne czynniki takiego stanu rzeczy. A to: spadek ogólnej liczby pojazdów, zmienione dobowe i tygodniowe rozkłady ruchu, zmiany w strukturze rodzajowej ruchu, zmiany w motywacjach, częstotliwości, długości i kierunkach podróży. Ocenia się, iż bardzo zaburzony jest również ruch międzynarodowy na trasach krajowych na skutek ograniczeń na granicach RP i państw sąsiednich.

Tendencja, na którą wskazaliśmy na początku niniejszej informacji – to widoczny stały wzrost ruchu na drogach. Bądźmy ostrożni, jeszcze bardziej ostrożni. (jm)