Statystyka

Współodpowiedzialność. Ile razy…

2 czerwca 2020

Współodpowiedzialność. Ile razy…
„Bierność zabija – reaguj” [kliknij]

Ile razy - w Twojej obecności kierujący pojazdem wykonał niebezpieczny manewr? Ile razy kierujący w twojej obecności przekroczył dozwoloną prędkość? Ile razy pozwoliłeś kierującemu narazić życie swoje i swoich bliskich? Ile razy godziłeś się być ofiarą wypadku? Czy chociaż raz miałeś odwagę zadbać o swoje bezpieczeństwo zwracając uwagę kierowcy?

Dziś przypominamy spot promujący kampanię profilatyczną Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, pn. „BIERNOŚĆ ZABIJA – REAGUJ”. Celem kampanii jest uświadomienie pasażerom oraz kierującym czym jest współodpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze, ale też zwrócenie uwagi na problem jakim jest „ciche przyzwolenie” na łamanie przepisów, dawane kierującym przez pasażerów; uświadomienie pasażerom jak duże konsekwencje moralne spowodowane bierną postawą wobec kierującego, ciążącą na osobach uczestniczących w wypadkach drogowych; aktywizowanie pasażerów do czynnego dbania o bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników ruchu drogowego, poprzez REAGOWANIE na niewłaściwe zachowanie kierującego.

Czy wymieniliśmy coś nieaktualnego? (jm)