Statystyka

Wzrost ryzykownych zachowań rodziców

15 września 2017

Wzrost ryzykownych zachowań rodziców
You Toube - „Le chemin de l'école : campagne "Assurons-nous de transmettre les bons gestes" (kliknij)

Interesującą kampanię edukacyjną zrealizowało francuskie Stowarzyszenie ATTITUDE. Kontynuując swoje statutowe działania profilaktyczne tym razem edukacja bezpieczeństwa w ruchu drogowym została zaadresowana do rodziców. Rodziców, jako pieszych, podczas wycieczek szkolnych i pozaszkolnych. Latem i przed rozpoczęciem roku szkolnego, rozpowszechniano spot ilustrujący niewłaściwe zachowania rodziców w drodze do szkoły, zachowania, które wydarzyły się w obecności dziecka. Przeprowadzone w czerwcu br. internetowe badanie opinii - na próbie 1004 rodziców - wskazało na wzrost ryzykownych zachowań rodziców. Aż 79% rodziców przyznało się do tego rodzaju postawy! A tu przede wszystkim:

60% do korzystania z telefonu komórkowego (odbierania i nawiązywania rozmów) na drodze;

47% do wysyłania/odczytu wiadomości SMS lub e-mail;

52% do pokonywania drogi poza oznaczonym przejściem dla pieszych;

37% do przechodzenia przejścia dla pieszych na czerwonym świetle.

9. z badanych 10. dzieci rozumie ryzyko niewłaściwych zachowań rodziców.

Rodzicu upewnij się, jaki dajesz dziecku przykład na drodze? (jm)