Przegląd prasy

Powrót do sprawdzonych wzorców szkolenia kierowców zawodowych

15 września 2017

Powrót do sprawdzonych wzorców szkolenia kierowców zawodowych
Tomasz Matuszewski, Rzecznik Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy; Starosta Gostyniński. Współtwórca Mazowieckiego Programu Poprawy BRD. Członek Mazowieckiej Rady BRD. Instruktor i egzaminator nauki jazdy, wykładowca na kursach dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów. B. Pełnomocnik Dyrektora WORD ds. procesu szkolenia, egzaminowania i BRD.

W trakcie dorocznej konferencji przewoźników drogowych, zorganizowanej pod hasłem „Bezpieczeństwo w transporcie drogowym - sytuacja polskiego transportu w świetle nowych i projektowanych regulacji prawnych w UE”, która odbyła się w dniach 8-9 września 2017 roku w Tęgoborzy, swoje miejsce znalazła tematyka prawidłowego przygotowania kierowcy zawodowego. Tomasz Matuszewski - Starosta Gostyński, przywołał przykłady z terenu powiatu gostyńskiego, wskazał formy i efekty działań w kierunku odbudowy szkolnictwa zawodowego dla potrzeb transportu drogowego. Jego wystąpienie pt. „Szkolnictwo zawodowe kierowców podstawa bezpieczeństwa w transporcie drogowym” wykazało pozytywne skutki działań władz samorządowych w kierunku powrotu do prawidłowego przygotowania kierowców do wykonywania swojej pracy. Przykład powiatu gostyńskiego wykazał, że przy dobrej woli i zrozumieniu problemu przez władze oraz zaangażowaniu lokalnych przedsiębiorców można stworzyć poprawne warunki do przygotowania zawodowego zainteresowanej młodzieży. Szkoda, że zjawisko jest tylko lokalne, ale istniej szansa na  rozprzestrzenienie się tego na wskroś pozytywnego przykładu.

Opr. Marek Górny (Kraków)