dokumenty pojazdu
Zmiana rozporządzenia dot. unieważniania dokumentów pojazdów
Legislacja

Zmiana rozporządzenia dot. unieważniania dokumentów pojazdów

1 lipca 2022

W dniu wczorajszym Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji.