doradcy do spraw przewozu towarów niebezpiecznych
Doradcy do przewozu towarów niebezpiecznych - zmiany rozporządzenia
Legislacja

Doradcy do przewozu towarów niebezpiecznych - zmiany rozporządzenia

17 sierpnia 2023

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad rozporządzenie zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Zaproponowana nowelizacja ma uzupełnić i doprecyzować obowiązujące uregulowania w zakresie sposobu oceniania rozwiązywania zadania praktycznego egzaminu dla doradców.