odsetki
Obowiązują wyższe odsetki ustawowe
Legislacja

Obowiązują wyższe odsetki ustawowe

14 czerwca 2022

W dniu wczorajszym w Monitorze Polskim Dzienniku Urzędowym RP opublikowane zostało Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości odsetek ustawowych. Od dnia 6 maja br. ich wysokość wynosi 8,75% w stosunku rocznym.