Legislacja

Obowiązują wyższe odsetki ustawowe

14 czerwca 2022

Obowiązują wyższe odsetki ustawowe
[kliknij]

W dniu wczorajszym w Monitorze Polskim Dzienniku Urzędowym RP opublikowane zostało Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości odsetek ustawowych. Od dnia 6 maja br. ich wysokość wynosi 8,75% w stosunku rocznym.

Na podstawie art. 359 § 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509 i 2459) ogłasza się, że poczynając od dnia 6 maja 2022 r. wysokość odsetek ustawowych wynosi 8,75% w stosunku rocznym - ogłasza Minister Sprawiedliwości Z. Ziobro.

Czyli za opóźnienia będą nam naliczane odsetki w wysokości 8,75%, a jeszcze na początku roku wynosiły 7,75% w stosunku rocznym. (jm)