Rada Dialogu Społecznego
Drugie podejście w sprawie płacy minimalnej w 2023 r.
Legislacja

Drugie podejście w sprawie płacy minimalnej w 2023 r.

1 sierpnia 2022

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. W terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia, rząd skorzystał z uprawnienia ustalenia wysokości stawek w drodze rozporządzenia. Stawki są takie same jak zaproponowane w czerwcu br.