ustawa o utrzymaniu czystości w gminach
10-krotnie wyższy mandat
Legislacja

10-krotnie wyższy mandat

8 marca 2021

Czy będzie podwyżka mandatów za śmiecenie? Planowana jest 10-krotna. Ministerstwo Klimatu i Środowiska i resort sprawiedliwości projektują zaostrzenia kar za przestępstwa przeciwko środowisku. W efekcie kierowców, ale też pieszych może dotknąć znacząca podwyżka mandatu za zanieczyszczanie dróg, ulic, placów, chodników, trawników lub zieleńców.