Ekspert wyjaśnia

Alkohol przewożony w samochodzie prywatnym

7 marca 2010

Pytanie: Jaka jest dozwolona ilość przewożonego alkoholu w samochodzie prywatnym na potrzeby własne (wesele)? W razie kontroli drogowej trzeba mieć dowód zakupu?

Odpowiedź:Ilość alkoholu, zakupionego na terytorium Polski i przewożonego samochodem nie jest w żaden sposób limitowana. Policjant podczas kontroli nie może zażądać dowodu zakupu - niemniej jednak, jeśli z jakiegoś powodu (uszkodzone opakowania, brak banderol itp.) uzna, że alkohol może pochodzić z nielegalnego źródła, być podrobiony, skradziony itd. - może po konsultacji z oficerem dyżurnym zatrzymać ładunek. Dla swojej więc wygody dobrze mieć fakturę przy sobie. Inaczej sprawa ma się wtedy, jeśli alkohol był zakupiony na terytorium innego kraju - wtedy zgodnie z postanowieniami dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. "w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów podlegających podatkowi akcyzowemu, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania" - transportować można wyłącznie ilość "na użytek prywatny", która jest ustalona na poziomie:

·Napoje alkoholowe: 10 litrów / osobę

·Produkty pośrednie: 20 litrów / osobę

·Wina (włączając maksymalnie 60 l win musujących): 90 litrów / osobę

·Piwa: 110 l / osobę

Podsumowując, jeśli alkohol był zakupiony w dowolnej ilości na terenie kraju, nie jest wymagane żadne zezwolenie na jego przewóz w granicach RP. Jeśli był zaś zakupiony poza granicami - obowiązują powyższe limity.