Ekspert wyjaśnia

Autystyczny kierowca

1 listopada 2010

Pytanie: Czy autystyczny człowiek może mieć prawo jazdy? Znając szczegóły choroby wydaje się to dziwne, ale nie niemożliwe. Stefan

Odpowiedź: Definicja autyzmu mówi, że jest to całościowe zaburzenie rozwoju. Objawy mogą być różne u różnych osób, zawsze jednak upośledzają zdolność komunikacji i nawiązywania relacji, co na ogół uniemożliwia podejmowanie właściwych dla wieku ról społecznych. Autyzmowi często (ale nie zawsze) towarzyszy obniżenie sprawności intelektualnej, zdolności koncentracji uwagi, upośledzenie sprawności zmysłów. Nasilenie objawów może być bardzo silne, ale może też być niewielkie, nawet trudno zauważalne. Zdolność do prowadzenia pojazdu to odpowiedni poziom sprawności motorycznej i intelektualnej, oraz zdolność do zrozumienia, akceptacji i dostosowania się do reguł zachowania obowiązujących w ruchu drogowym. Wydaje się, że autyzm wyklucza osoby nim dotknięte z grona prowadzących pojazdy. Ponieważ jednak życie pisze bardzo nietypowe scenariusze – ostatecznie można się wypowiedzieć jedynie po wnikliwym badaniu psychologicznym konkretnej osoby.

Odpowiedzi udzieliła: Agata Bronikowska

Psycholog kliniczny, psycholog upoważniony do badania osób prowadzących pojazdy