Ekspert wyjaśnia

Badanie psychologiczne niby ważne do 2017 r.

28 lipca 2013

Pytanie:Mam pytanie dotyczące badań psychologicznych dla kierowcy. Przeszedłem badanie z wynikiem pozytywnym w lipcu 2012 roku z ważnością do roku 2017. W lipcu roku bieżącego postanowiłem zdać na kolejną kategorię prawa jazdy, zostałem poinformowany przez szkołę jazdy o zmianach przepisów i konieczności wyrobienia PKK. W urzędzie miasta stwierdzono, że moje orzeczenie wymaga dopisku z jakiegoś nowego artykułu i poinstruowano abym udał się do ośrodka, który badanie przeprowadził. W ośrodku oznajmiono mi, że badanie mimo ważności do 2017 roku nie może zostać poprawione i należy przejść je od nowa. Czy do mojego orzeczenia może zostać dopisany nowy artykuł, czy faktycznie moje badanie jest już nie ważne i wymaga ponownego zdania? Z poważaniem Marcin S.

Odpowiedź: Witam, ustawa o kierujących pojazdami nie wspomina o utracie ważności orzeczeń wydanych przed 17.01.2013 r. Ministerstwo Zdrowia wystosowało 28.01.2013 r. do starostów Rzeczypospolitej Polskiej pismo w sprawie interpretacji nowych przepisów i również nie wspomina w nim o utracie ważności dotychczasowych orzeczeń. Badanie, o którym pisze czytelnik wykonano w 2012 r., więc powołuje się ono na obowiązującą wówczas podstawę prawną. W pracowni psychologii, w której wykonano badanie kierowca może otrzymać odpis oryginału, czyli dokładnie takiego orzeczenia jakie wydano bezpośrednio po badaniu. Decyzja, czy potrzebne jest nowe badanie nie należy do psychologa.

Do tej pory badanie psychologiczne do pracy kierowcy obejmowało wszystkie kategorie prawa jazdy (Ustawa o transporcie drogowym). Nowa ustawa (O kierujących pojazdami) wprowadza zróżnicowanie badań w zależności m. in. od kategorii prawa jazdy, które kierowca posiada, lub o które się stara. Ponieważ obowiązuje aktualne prawo, urzędnicy wymagają od kierowców orzeczeń zgodnych z nowymi przepisami. Od 17.01.2013 r. wpisujemy aktualną podstawę prawną na starych wzorach orzeczeń (zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, wobec braku nowego rozporządzenia do ustawy). Dotyczy to jednak badań bieżących, a nie tych, które wykonane były przed wejściem w życie nowej ustawy. Pozdrawiam Agata Bronikowska

Odpowiedzi udzieliła:

49a7477647e69d7c9bb60ed196dae9ed866bd08dAgata Bronikowska, absolwentka UW.

Specjalista I stopnie - psycholog kliniczny, psycholog pracy. Posiada uprawnienia do badania kierowców potwierdzone w Instytucie Transportu Samo­chodowego. Jest psychologiem odwoławczym (wpis do ewidencji Wojewody Mazowiec­kiego). Ukończyła szkolenie w Polskim Towarzystwie Psychologicznym wymagane do nabycia uprawnień do badania osób posługujących się bronią (wpis do rejestru Komendy Stołecznej Policji ). Prowadzi wykłady i warsztaty z psychologii dla instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy dla  WORD-u. Prowadzi zajęcia reedukacyjne dla kierowców posiadających punkty karne. Prowadzi zajęcia z psychologii dla studentów WSFiZ .

(Fot.: PD@N 469-60ab)