Ekspert wyjaśnia

Brak zimówek a wysokość odszkodowania

13 grudnia 2009

Pytanie: Czy ubezpieczyciel może mi zaniżyć wartość powstałej szkody bądź utrudniać wypłacenie odszkodowania za wypadek, który spowodowałem zimą, jeżdżąc na letnich oponach? Pyta Adam z Łodzi

Odpowiedź: W polskim prawie nie ma zapisów mówiących o konieczności używania zimą opon zimowych. W przypadku szkody, ubezpieczyciel nie może więc zaniżać odszkodowania ze względu na brak opon zimowych. Poruszając się pojazdem na oponach letnich, należy jednak pamiętać, że powinny one mieć wysokość bieżnika zgodną z normami. Trzeba też wiedzieć, że w niektórych krajach zimą można poruszać się jedynie pojazdem wyposażonym w opony zimowe, np. w Czechach. Należy również zwrócić szczególną uwagę na zapisy w ogólnych warunkach AC, które określają wyłączenia odpowiedzialności w konkretnych przypadkach. W przyszłości z pewnością zostaną wprowadzone uwarunkowania prawne nakazujące stosowanie zimą opon zimowych w celu poprawienia bezpieczeństwa na drogach.

Odpowiedzi udzielił: Marek Skorek, broker ubezpieczeniowy, ekspert “Auta Firmowego”