Ekspert wyjaśnia

Cofnięcie prawa jazdy

10 stycznia 2010

Pytanie: Kiedy prawo jazdy może być cofnięte?

Odpowiedź: Cofnięcie prawa jazdy dotyczy kierowcy np. mającego prawo jazdy nie dłużej niż rok lub takiego, który nie zdał egzaminu sprawdzającego. Świeżo upieczeni kierowcy (prawo jazdy mają maksimum rok), po uzbieraniu 21 lub więcej punktów automatycznie mają cofane uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Decyzję tę wydaje starosta po otrzymaniu informacji od policji o stanie konta punktowego. Aby ponownie uzyskać uprawnienia, trzeba zapisać się na kurs nauki jazdy, a następnie zdać egzamin teoretyczny i praktyczny. Przepisy przewidują także cofnięcie uprawnień w przypadku przeciwwskazań zdrowotnych, takich jak alkoholizm czy choroby psychiczne. Musi je stwierdzić lekarz i wydać stosowne orzeczenie. Odzyskać prawo jazdy można dopiero po decyzji lekarza, który uzna, że przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów ustąpiły.

Odpowiedzi udzielił: Sebastian Sulowski, “MOTOR”

Słowa kluczowe prawo jazdy - cofnięcie