Ekspert wyjaśnia

Zatrzymanie prawa jazdy

10 stycznia 2010

Pytanie: Kiedy prawo jazdy może być zatrzymane?

Odpowiedź: Zatrzymanie prawa jazdy może być związane z przekroczeniem przez kierowcę limitu punktów karnych, podrobieniem prawa jazdy, upłynięciem terminu ważności lub zniszczeniem dokumentu uniemożliwiającym odczytanie danych oraz podejrzeniem, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może zostać orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów np. jazda po alkoholu. W tych sytuacjach policjant ma prawo zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem. Oznacza to, że nie można prowadzić samochodu. Po przekroczeniu limitu 24 punktów, w przypadku kierowców ze stażem dłuższym niż rok, policja przekazuje informację o tym do starosty. Ten przesyła kierowcy skierowanie na egzamin sprawdzający kwalifikacje (ze wskazaniem terminu, do kiedy trzeba go zdać). To taki sam egzamin (teoretyczny i praktyczny), jaki przechodzą kandydaci na kierowców. Ze skierowaniem należy zgłosić się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Uwaga! Jeśli kierowca nie pojawi się w WORD w wyznaczonym terminie, lub nie zda egzaminu, informacja taka trafi do starosty. Kierowca otrzyma kolejny dokument, tym razem zaświadczenie umożliwiające zdawanie egzaminu (bez wskazania terminu). Zaświadczenie potrzebne jest do zapisania się na egzamin. Uwaga! Jeśli nie zdamy egzaminu praktycznego, przy następnym podejściu będziemy musieli także zaliczyć część pisemną.

Odpowiedzi udzielił: Sebastian Sulowski, “MOTOR”

Słowa kluczowe prawo jazdy - zatrzymanie