Ekspert wyjaśnia

Delegacja kierowcy tira

15 lipca 2007

Pytanie: Pracownik ma prawo do diety wtedy kiedy wykonuje polecenie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy. Czy taka sytuacja dotyczy także kierowców tirów?

Odpowiedź: Minister pracy i polityki społecznej w piśmie z 4 lipca 2006 roku określił, że miejsce pracy może obejmować stały punkt, jak i pewien obszar lub strefę określoną granicami administracyjnymi. Oznacza to, że jako miejsce pracy można wskazać terytorium całego kraju, pod warunkiem, że wynika to z charakteru świadczonej pracy. Inne stanowisko na ten temat przedstawił Główny Inspektorat Pracy. Stwierdził, że pracodawca nie może w ogóle określać miejsca pracy, a jeśli tak zrobi miejsce pracy będzie siedziba firmy. Sąd Najwyższy w wyroku z 22 stycznia 2004 roku stwierdził, że jeśli wykonywanie przez kierowca samochodu ciężarowego zadań służbowych wymaga dodatkowych kosztów (wyżywienia, noclegi) można taką sytuacje potraktować jako podróż służbową. Problemy z określeniem, kiedy mamy do czynienia z podróżą służbową mają wpływ na rozliczenia podatkowe. Jeśli bowiem pracownikowi przysługuje dieta, jest ona wolna od podatku. Przyznana bezpodstawnie, będzie opodatkowana.