Ekspert wyjaśnia

Dla kogo kogut w samochodzie

22 kwietnia 2007

Pytanie: Czy można posiadać koguta w samochodzie?

Odpowiedź: Posiadanie urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdów uprzywilejowanych jest karane zgodnie z art. 96a § 1 kodeksu wykroczeń, “Kto, nie będąc do tego uprawnionym, posiada w pojeździe urządzenia stanowiące obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu, wysyłające sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie, a także elementy oznakowania w postaci napisów, podlega karze grzywny.” Posiadanie “koguta” wystarczy także, aby złamać zakaz zawarty w art. 66 ust. 4 pkt 3 prawa o ruchu drogowym, który zakazuje umieszczania w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie. Zakaz dotyczy umieszczania takich urządzeń, a więc zostaje on już naruszony, gdy w pojeździe znajduje się takie urządzenie. Nie ma znaczenia, czy jest ono używane, czy nie.