Ekspert wyjaśnia

Grzegorz Wysopal. Kierowca z obustronnym niedosłuchem

18 maja 2018

Grzegorz Wysopal. Kierowca z obustronnym niedosłuchem
Grzegorz Wysopal, kierownik Działu Szkoleń Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie; egzaminator, instruktor techniki jazdy, instruktor nauki jazdy, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej i absolwent studiów doktoranckich Wydziału Paliw i Energii AGH (fot. Jolanta Michasiewicz)

Pytanie Czytelnika. Dzień dobry, moje pytanie dotyczy zmysłu słuchu. Od prawie 10 lat noszę aparaty słuchowe, z uwagi na zdiagnozowany niedosłuch obustronny. W sierpniu 2011 roku zrobiłem prawo jazdy kategorii B, na dokumencie mam wpisane ograniczenie 02.02 oraz nie mam wpisanej daty ważności mojego prawa jazdy. Od tamtej pory zmieniły się przepisy i od stycznia 2012r. już nie mogłem zrobić prawa jazdy kategorii A, bo weszły nowe ograniczenia wiekowe dla poszczególnych kategorii. W czerwcu będę mieć 25. urodziny i chciałem podejść do robienia prawa jazdy kategorii A. Jednak po drodze znów zmieniły się przepisy i prawo jazdy już ma nie być wydawane terminowo. I teraz pojawia się pytanie.

Czy niedosłuch może spowodować, że nie będę mógł uzyskać prawa jazdy kategorii A? Według diagnozy nadal jestem w sferze ubytku lekkiego.

Czy jeśli niedosłuch mi pozwoli zrobić nową kategorię prawa jazdy, to czy przy którejś z nich pojawi się data ważności uprawnienia (nie dokumentu, a uprawnienia na pojazdy danej kategorii)? Czyli że mogę po czasie utracić możliwość prowadzenia pojazdów A i/lub B? Czy jeśli zrobiłem kat. B gdy nie było takich przepisów, to mogę zostać objęty terminowością tej kategorii?

Uprzejmie proszę o odpowiedź, jedyne co znajduję to niedosłuch jako bariera w zawodowym prowadzeniu pojazdów C/C+E/D.

Odpowiada ekspert Grzegorz Wysopal: Jak wiadomo warunkiem uzyskania prawa jazdy jest w myśl art. 11 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami m.in. uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem określonej kategorii. Prawo jazdy dla kategorii o które pyta czytelnik (A i B) jest wydawane przez Starostę na okres 15 lat lub na okres wynikający z orzeczenia lekarskiego. Praktyką było i jest wydawanie orzeczeń lekarskich terminowych tj. z określoną datą kolejnego badania lekarskiego, lecz i zdarzają się zaświadczenia wydawane bezterminowo.

Niedosłuch nie może być przeszkodą do uzyskania prawa jazdy kat. A i B. Powołując się na Załącznik Nr 7 do Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z 2017 roku w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. 2017 poz. 250) można stwierdzić, że czytelnik ubiegając się o uprawnienia do kierowania motocyklem będzie poddany badaniom na podstawie których będzie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T. Jeżeli lekarz określi termin kolejnego badania lekarskiego, wówczas termin ten będzie wpływał na ważność uprawnień – w tym kat. B, którą czytelnik posiada. Po upływie tego terminu będzie potrzeba wykonania kolejnych badań lekarskich i wymiany prawa jazdy. Jeżeli natomiast lekarz nie ustali terminu kolejnego badania lekarskiego ważność prawa jazdy (a nie uprawnień) ustalona będzie przez Starostę na okres 15 lat (zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o kierujących pojazdami).

Wracając do kodu 02.02 które posiada nasz czytelnik to dotyczy on aparatu słuchowego obuusznego. Zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016 poz. 702) wpisany będzie kod 02 - wymagana korekta słuchu lub wspomaganie komunikacji. Nie występują już subkody 02.01 (aparat słuchowy jednouszny) oraz 02.02 (aparat słuchowy obuuszny).