Ekspert wyjaśnia

Grzegorz Wysopal. Niski wzrost kandydata na kierowcę

23 października 2017

Grzegorz Wysopal. Niski wzrost kandydata na kierowcę
Grzegorz Wysopal, kierownik Działu Szkoleń Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie; egzaminator, instruktor techniki jazdy, instruktor nauki jazdy, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej i absolwent studiów doktoranckich Wydziału Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej. Ekspert tyg. „PRAWO DROGOWE@NEWS” (fot. ze zbiorów autora)

W związku z moim artykułem dotyczącym właściwej pozycji kierującego w pojeździe pojawiło się pytanie dotyczące niskich osób za kierownicą. W szczególności poruszona została kwestia ponoszenia przez te osoby pełnej opłaty za egzamin praktyczny.

Egzaminy praktyczne jak wiadomo są przeprowadzane pojazdami będącymi w dyspozycji Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Przepisy jednak dopuszczają dla wybranych kategorii prawa jazdy (AM, A1, A2, A, B lub B+E) możliwość zdawania egzaminu praktycznego pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby. I zapewne pytanie dotyczyło tej sytuacji - dlaczego osoba egzaminowana musi ponosić koszty egzaminu, skoro zdaje na pojeździe ośrodka szkoleniowego, w którym odbywała kurs na prawo jazdy?

Zapis w art. 53 ustawy o kierujących pojazdami dotyczący możliwości podstawiania pojazdu na egzamin przez OSK został wprowadzony m.in. z myślą o niskich osobach. Ale nie tylko - są ośrodki szkolenia kierowców podstawiające pojazdy szkoleniowe na egzamin dla swoich kursantów bez żadnych dodatkowych opłat. Zmniejszenie opłaty o połowę za egzamin praktyczny dotyczy jedynie pojazdu osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie lekarskie z adnotacją, że może prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia. Są to więc pojazdy prywatne tych osób lub też ośrodków szkolenia specjalizujących się w szkoleniach osób niepełnosprawnych. Obecnie pojawił się projekt mający wprowadzić całkowite zwolnienie w/w osób z opłat za praktyczny egzamin państwowy. Lecz tu nasuwa się kolejne pytanie - a co z niesłyszącymi lub z cudzoziemcami. Osoby te przecież muszą zapewnić sobie na własny koszt odpowiednich tłumaczy na egzaminie, nie wspominając już o ich obecności podczas szkolenia.

Obecne rozwiązania w pojeździe umożliwiają niskim osobom na regulację wysokości siedziska zapewniającą im zajęcie prawidłowej pozycji za kierownicą oraz bezpieczne sterowanie pedałami. Dodatkowo spotyka się specjalne adaptacje pojazdu jak np. podniesienie podłogi, przedłużenia pedałów.

Grzegorz Wysopal