Ekspert wyjaśnia

Halogeny na dachu samochodu?

21 lutego 2010

Pytanie: Czy można montować halogeny na dachu samochodu?
Odpowiedź: Kwestię szczegółowych warunków technicznych dotyczących świateł zewnętrznych pojazdu samochodowego reguluje załącznik nr 6 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003r., poz. 262 – z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tymi przepisami dozwolone jest wyposażenie pojazdu w światła przeciwmgłowe przednie. Światła te umieszcza się w taki sposób, aby wysyłane światło nie olśniewało kierującego bezpośrednio lub przez odbicie od elementów pojazdu, nie dalej niż
40 cm od bocznego obrysu pojazdu, nie niżej niż 25 cm i nie wyżej niż światło mijania. Z powyższych przepisów wynika, że niedopuszczalne jest montowanie świateł przeciwmgłowych na dachu pojazdu.