Ekspert wyjaśnia

Powrót do zawodu instruktora

21 lutego 2010

Pytanie: Poszukuję informacji jak po długoletniej przerwie spowodowanej chorobą przywrócić uprawnienia instruktora nauki jazdy? Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie informacje. Jestem byłym instruktorem z województwa wielkopolskiego. Jacek P.

Odpowiedź: Do jasnej i precyzyjnej odpowiedzi brakuje kilku danych, dlatego przedstawię jej dwie wersje.

1) Uprawnienia instruktorskie zostały uzyskane przed 1997 rokiem, czyli przed tzw. “weryfikacją instruktorską” i instruktor nie przystępował do tej weryfikacji przed komisją powoływaną przez wojewodę. W tym przypadku należy się zwrócić do odpowiedniego wydziału w miejscowym Urzędzie Wojewódzkim i zapytać o procedurę przystąpienia do egzaminu. Praktyka w tym względzie pokazuje różnorodne podejście do przywrócenia uprawnień.

2) Jeżeli instruktor został skreślony z ewidencji w związku z niespełnieniem wymogów zdrowotnych (art.107 ust.1 pkt. 2 - ustawy - Prawo o ruchu drogowym) ma prawo w momencie ustania tej przyczyny i uzyskania pozytywnego orzeczenia lekarskiego do powrotu do zawodu. Jednakże będzie zmuszony do ponownego ubiegania się o wpis do ewidencji instruktorów. W praktyce oznacza to nowe opłaty oraz nadanie nowego numeru w ewidencji instruktorów. Taka jest procedura administracyjna.

Odpowiedzi udzielił: Marek Górny, Kraków