Ekspert wyjaśnia

I jeszcze jedno rondo

9 listopada 2008

Pytanie: Czytelnik “24Kuriera.pl” Andrzej C. zwrócił się do redakcji z prośbą o interpretację przebiegu pierwszeństwa w Szczecinie na Placu Sprzymierzonych w sytuacji, kiedy  jeden z pojazdów wjechał na rondo z ul. Piłsudskiego (niebieski) i jedzie środkowym lub lewym wewnętrznym pasem, a drugi wjeżdża na rondo z ul. Wojska Polskiego (od strony Głębokiego). Ten pojazd na rysunku oznaczony jest kolorem czerwonym.


Odpowiedź:  cd9da932b497574953ee4ab7867bac988a044a8b(273-14)

Jadąc już po rondzie możemy dokonywać zmiany pasa ruchu, zachowując szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie, na który zamierzamy wjechać, a także każdemu pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony. Fakt, że ktoś wjechał na rondo jako pierwszy i dysponuje większą prędkością nie upoważnia do egzekwowania pierwszeństwa. Sytuację taką przedstawiłem na rysunku. Pojazd niebieski wjechał na środkowy pas ronda z ul. Piłsudskiego i chce opuścić rondo skręcając w ul. 5-go Lipca. Kierujący czerwonym samochodem mając wolny prawy pas ronda, wjechał na nie i kontynuuje jazdę na wprost. Należy w tym miejscu rozdzielić dwa przecięcia się jezdni: - pierwsze występuje na wjeździe ul. Piłsudskiego, gdzie wjazd pojazdu obwarowany jest znakiem “A-7 ustąp pierwszeństwa”, - drugie przecięcie się jezdni to zjazd z “ronda” w ul. 5-go Lipca, gdzie opuszczenie skrzyżowania obwarowane jest przepisem dotyczącym zmiany pasa ruchu. Wjazd pojazdu czerwonego na prawy skrajny, wolny pas ruchu nie utrudnił jazdy pojazdowi niebieskiemu znajdującemu się na skrzyżowaniu. W dalszym etapie jazdy pojazdy przemieszczają się po skrzyżowaniu, przy czym pojazd czerwony utrzymuje ruch prawym zewnętrznym pasem, a pojazd niebieski porusza się równolegle do niego, lecz przed zjazdem w ul. 5-go Lipca wykonuje manewr zmiany pasa ruchu oraz zmiany kierunku jazdy. Pierwszeństwo w tej sytuacji ma jadący na wprost pojazd czerwony przed pojazdem niebieskim, który wykonując manewr skrętu w ul. 5-go Lipca musi przejechać przez prawy pas ronda. Opuszczając rondo możemy manewr ten wykonać z innego pasa niż prawy, ale wówczas należy przepuścić wszystkie pojazdy jadące z prawej strony. Przeniesienie tej sytuacji na wlot ul. Wojska Polskiego, w przypadku kiedy pojazd niebieski zmienia na jego wysokości pas ruchu, a pojawienie się na skrzyżowaniu samochodu czerwonego utrudnia mu w jakikolwiek sposób wykonanie tego manewru, jest przykładem na nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu przez pojazd wjeżdżający na skrzyżowanie. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż jednoznaczne wytyczenie granicy, która niweluje obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przejazdu po wjechaniu na skrzyżowanie jest bardzo trudne i powinno być rozpatrywane bardzo ostrożnie, indywidualnie do każdego przypadku. Mając na uwadze względy utrzymania płynności ruchu i przepustowości tego typu skrzyżowań powinniśmy zachować zimną krew i podchodzić do tematu elastycznie z odrobiną uprzejmości. 

Odpowiedzi udzielił: nadkom. Marek Rupental, z-ca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie w ramach wspólnego cyklu porac redakcji “24Kuriera.pl” pt. “Na kółkach bez stresu”, redagowanego wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

 

Słowa kluczowe rondo