Ekspert wyjaśnia

O „śpiącym policjancie”

9 listopada 2008

Pytanie: Każdego dnia na naszych drogach w wypadkach potwierdza się zasada, iż im większa prędkość, tym większe rozmiary tragedii. Są jednak odcinki dróg, na których nie możemy rozwijać znacznych prędkości, gdyż zarządca drogi zdecydował o umieszczeniu tam progów zwalniających zwanych pospolicie “śpiącym policjantem”?

Odpowiedź:Urządzenia te mają za zadanie ograniczenie prędkości pojazdów samochodowych. Na drogach możemy spotkać progi zwalniające lub progi podrzutowe. Różnica polega na konstrukcji tych urządzeń. Dopuszczalna prędkość, przy której samochód osobowy średniej wielkości może przejechać przez próg bez wyraźnych niedogodności ruchu oraz bez zagrożenia niebezpieczeństwa, określona jest mianem granicznej prędkości przejazdu, wyrażanej w km/h. Ograniczenia takie stosowane są wyłącznie w tych miejscach i na tych odcinkach dróg, na których konieczne jest skuteczne ograniczenie prędkości ruchu pojazdów, jeśli inne metody nie mogą być stosowane lub ich skuteczność jest niewystarczająca. Wśród palety znaków ostrzegawczych, znajdziemy dwa bardzo do siebie podobne: znak A-11 ostrzegający nas o nierównościach na drodze  oraz znak A-11a ostrzegający nas o progu zwalniającym.

418a16341082848da587b3036e1fb99c04c25cd9 f39b2a4a45579a59ff35cb4bc38533b8aefb6caf

^ A-11 Nierówna droga^ A-11a Próg zwalniający

(273-14)(273-15)

Nierówności na drodze są rzeczą oczywistą i specjalnie nikogo nie dziwią.  Inaczej sytuacja będzie wyglądała, kiedy kierujący zauważy znak ostrzegający o zbliżaniu się do miejsca, w którym znajduje się próg zwalniający w postaci znaku A11a (próg zwalniający), tabliczki T-1 (tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego) oraz znaku B-33 (ograniczenie prędkości), a wszystko to umieszczone na jednym słupku. Kiedy będziemy przejeżdżać przez próg zwalniający, na pewno ten fakt zauważymy. Ale zastanówmy się co z ograniczeniem prędkości? Czy znak ten zostanie na normalnych zasadach odwołany przez:
- wprowadzenie innej dopuszczalnej prędkości,
- umieszczenie znaku oznaczającego początek strefy zamieszkania,
- umieszczenia znaków oznaczających początek lub koniec obszaru zabudowanego,
- najbliższe skrzyżowanie.

Otóż żadna z tych sytuacji nie odwołuje wskazanego ograniczenia prędkości. W takim układzie znaków, prędkość wskazana na znaku B-33 odnosi się jedynie do miejsca umieszczenia progu zwalniającego, a prędkość określona na znaku obowiązuje tylko i wyłącznie na progu. Oznacza to, że za progiem możemy jechać z prędkością jaka określona jest w tym miejscu.

Odpowiedzi udzieliła: redakcja “24Kurier.pl” w cyklu porad dla kierowców pt. “Na kółkach bez stresu”, który jest redagowany wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie