Ekspert wyjaśnia

Kiedy policja może zlecić odholowanie?

1 października 2006

Pytanie: Wyznaczając firmę, która ma współpracować z policją przy usuwaniu pojazdów z dróg, starosta bierze pod uwagę m.in. zobowiązanie do realizacji każdego zleconego przypadku usunięcia pojazdu z drogi. Czy są jasno określone sytuacje, w których holowanie takie może być zlecone?

Odpowiedź: Tak. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela m.in. w przypadku: pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu; nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego. Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi także, gdy utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej. Tylko w tych przypadkach policja może zlecić firmie holowniczej, wyznaczonej wcześniej przez starostę, usunięcie pojazdu z drogi.