usuwanie pojazdów
523 zł za usunięcie pojazdu
Legislacja

523 zł za usunięcie pojazdu

30 lipca 2020

W Monitorze Polskim nr 670 opublikowane zostało Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2021 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.

Zapłata w terminie 7 dni od wydania pojazdu
Legislacja

Zapłata w terminie 7 dni od wydania pojazdu

22 stycznia 2020

Senat RP przygotował inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Celem propozycji jest wprowadzenie regulacji przewidującej wszczęcie postępowania egzekucyjnego w przypadku, gdy usunięty z drogi pojazd zostanie wydany bez uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Właściciel pojazdu byłby zobowiązany do zapłaty należności w terminie 7 dni od daty wydanie pojazdu. 

Maksymalne stawki za parkowanie i usuwanie pojazdów na rok 2020
Legislacja

Maksymalne stawki za parkowanie i usuwanie pojazdów na rok 2020

19 sierpnia 2019

Minister Finansów obwieścił maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. Stawki będą obowiązywały od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Odebranie pojazdu usuniętego z drogi
Legislacja

Odebranie pojazdu usuniętego z drogi

2 sierpnia 2019

W Senacie trwa 83. Posiedzenie IX kadencji (31 lipca, 1-2 sierpnia), procedowano wniesionego przez Komisję Ustawodawczą projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druki senackie nr 1189 oraz 1189S) – odbyło się jej drugie czytanie.

Wyrok w sprawie opłat za usuwanie pojazdów
Legislacja

Wyrok w sprawie opłat za usuwanie pojazdów

3 kwietnia 2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z 14 marca 2019 roku, uwzględniając zażalenie Prokuratury Rejonowej w Malborku, uchylił uchwałę Rady Powiatu Malborskiego z dnia 27 grudnia 2017 roku nr XXVII/268/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu malborskiego i za ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Prokuratorzy skarżą uchwały miast, które wprowadziły zawyżone opłaty za holowanie pojazdów
Przegląd prasy

Prokuratorzy skarżą uchwały miast, które wprowadziły zawyżone opłaty za holowanie pojazdów

13 sierpnia 2018

Prokuratura Regionalna w Gdańsku 13 lipca 2018 roku zaskarżyła uchwałę Rady Miasta Gdańska z 30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania, stref ruchu i za przechowywanie tych pojazdów na koszt właścicieli.

Usunięcie pojazdu w 2018 r.
Legislacja

Usunięcie pojazdu w 2018 r.

9 sierpnia 2017

W Monitorze Polskim z dnia 3 sierpnia 2017 r. opublikowano Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. maksymalnych stawek za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (2017.772MP). 

Zespół ds. opracowania koncepcji zmian w przepisach brd pracuje
Przegląd prasy

Zespół ds. opracowania koncepcji zmian w przepisach brd pracuje

9 stycznia 2017

Od września 2016 r. przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji działa Zespół ekspertów do spraw opracowania koncepcji zmian w przepisach bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Regulacje dotyczące usuwania pojazdów z dróg
Legislacja

Regulacje dotyczące usuwania pojazdów z dróg

24 listopada 2016

(551-146 fot. J. Michasiewicz) Poseł Zbigniew Sosnowski w interpelacji nr 6436 pytał początkowo ministra infrastruktury i budownictwa, a po zmianie adresata ministra spraw wewnętrznych i administracji o zasadność nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym w zakresie usuwania...

Koszty usunięcia pojazdu z drogi
Legislacja 1

Koszty usunięcia pojazdu z drogi

4 sierpnia 2016

(544-48 fot. Jola Michasiewicz) W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (2016.778). I tak...

Ustalone nowe maksymalne stawki za parkowanie i usuwanie pojazdów
Legislacja

Ustalone nowe maksymalne stawki za parkowanie i usuwanie pojazdów

3 sierpnia 2015

W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym ogłoszone zostały te na 2016 r. Maksymalna wysokość opłaty za usunięcie pojazdu z...

Szczegóły w sprawie pojazdów usuwanych z dróg
Legislacja

Szczegóły w sprawie pojazdów usuwanych z dróg

13 lipca 2015

Do Kancelarii Sejmu wpłynął senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3657), doprecyzowuje on przepisy regulujące postępowanie z pojazdami usuniętymi z dróg. na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu...

Zadania związane z usuwaniem pojazdów z dróg
Legislacja

Zadania związane z usuwaniem pojazdów z dróg

10 marca 2015

Przedmiotem obrad dwóch ostatnich Zgromadzeń Ogólnych Związku Powiatów Polskich, które odbyły się bieżącym roku w Ossie i Poznaniu była realizacja przez powiaty zadań związanych z usuwaniem pojazdów z dróg. Na skutek błędów legislacyjnych oraz wcześniejszej opieszałości...

Wrastają stawki za usuwanie i przechowywanie pojazdów w 2015 r.
Legislacja

Wrastają stawki za usuwanie i przechowywanie pojazdów w 2015 r.

6 sierpnia 2014

(500-22 fot. jola michasiewicz) W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2015 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (2014.632). Przykładowo za...

Parkingi dla usuniętych pojazdów przewożących towary niebezpieczne
Legislacja

Parkingi dla usuniętych pojazdów przewożących towary niebezpieczne

23 listopada 2012

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne. Akt określa warunki techniczne parkingów, na które są usuwane pojazdy...

Nowe stawki za usunięcie pojazdu z drogi
Legislacja

Nowe stawki za usunięcie pojazdu z drogi

9 sierpnia 2012

W Monitorze Polskim publikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2013 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym....

Pytania w sprawie kosztów usunięcia pojazdów z drogi
Legislacja

Pytania w sprawie kosztów usunięcia pojazdów z drogi

21 maja 2012

Poseł Grzegorz Napieralski zaadresował do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej interpelację (nr 4908) w sprawie kosztów usunięcia pojazdów z drogi. Interpelacja (nr 4908) do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie kosztów...

Doroczne szkolenie pracowników wydziałów komunikacji
Ogłoszenia

Doroczne szkolenie pracowników wydziałów komunikacji

5 lutego 2012

(Fot.: PD@N 415-12) Związek Powiatów Polskich organizuje szkolenie adresowane do pracowników wydziałów komunikacji starostw powiatowych i urzędów miast na prawach powiatu. Dotyczy ono pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za prowadzenie spraw dotyczących publicznego...

Wniosek o zmiany w przepisach dot. pojazdów usuwanych z dróg
Legislacja

Wniosek o zmiany w przepisach dot. pojazdów usuwanych z dróg

1 lutego 2012

(Fot.: PD@N 415-14) Marek Tramś, prezes zarządu Związku Powiatów Polskich wystosował pismo do Sławomira Nowaka, ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustawy z dnia 22 lipca 2010 roku o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych...

O usuwaniu pojazdów w ustawie
Legislacja

O usuwaniu pojazdów w ustawie

22 sierpnia 2011

W życie weszła nowela ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zmiany wprowadzone zostały ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2010.152.1018). Dotyczą one zmian w art. 130a, który reguluje zapisy w sprawie...