usuwanie pojazdów
Usuwanie pojazdów, które zagrażają bezpieczeństwu czy porządkowi ruchu drogowego - zmiany
Legislacja

Usuwanie pojazdów, które zagrażają bezpieczeństwu czy porządkowi ruchu drogowego - zmiany

13 czerwca 2024

RCL opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej. Projekt wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego: Sygnatura orzeczenia: Sygnatura akt K 6/17. Trwają uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne.

Co z usuwaniem wraków pozostawionych na obszarze pozadrogowym?
Legislacja

Co z usuwaniem wraków pozostawionych na obszarze pozadrogowym?

6 września 2023

Jeszcze w czerwcu br. Artur Szałabawka zgłosił interpelację poselską. Do dziś odpowiedzi nie ma, duża szansa, iż pojawi się notatka o przedłużeniu terminu odpowiedzi i tej już nie będzie. Podjęta kwestia ważna, a dotyczy wraków pojazdów porzucanych w miejscach niestanowiących drogi publicznej, gdzie ani Policja, ani straż miejska nie posiadają uprawnień do wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Nowe stawki za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie
Legislacja

Nowe stawki za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie

4 sierpnia 2022

W Monitorze Polskim opublikowane zostało Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2023 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. 

Hulajnogi: parkowanie, ubezpieczenie, oc
Ekspert wyjaśnia

Hulajnogi: parkowanie, ubezpieczenie, oc

18 maja 2021

W najbliższy czwartek w życie wchodzą przepisy tzw. ustawy hulajnogowej. Nasz ekspert - Jacek Mnich, kontynuuje kwestie związane z pojazdami: hulajnogami elektrycznymi i urządzeniami transportu osobistego oraz urządzeniami wspomagającymi ruch. To zagadnienia, które omawialiśmy podczas ostatniej DEBATY NA RATUSZOWEJ. Dziś o odpowiedzialności cywilnej, ochronie ubezpieczeniowej, ale też parkowaniu i usuwaniu tych pojazdów. 

Negatywna opinia art. 130a uPoRD, czyli o strzelaniu „z armaty do wróbla”
Legislacja

Negatywna opinia art. 130a uPoRD, czyli o strzelaniu „z armaty do wróbla”

2 marca 2021

W dniach 24, 25 i 25. marca br. odbędzie się najbliższe posiedzenie Senatu RP. Z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że w porządku obrad (którego jeszcze nie opublikowano) znajdzie się senacki druk nr 337 - Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Dziś - w ramach dyskusji nad tą tak ważną nowelizacją opinia w kwestii regulacji zawartych w art. 130a zmienianej ustawy.

Komisyjny projekt ustawy – Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Komisyjny projekt ustawy – Prawo o ruchu drogowym

24 października 2020

W Sejmie RP do rozpatrzenia przez Komisję Infrastruktury oczekuje komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Starosta nie chce ponosić kosztów ubezpieczenia pojazdu usuniętego z drogi
Legislacja

Starosta nie chce ponosić kosztów ubezpieczenia pojazdu usuniętego z drogi

6 października 2020

W Sejmie RP zarejestrowano - wniesiony przez Komisję do Spraw Petycji - komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Dotyczy on umożliwienia wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy, co należy do zadań własnych powiatu, w sytuacji gdy pojazd nie jest odbierany przez właściciela albo gdy nie jest możliwe ustalenie właściciela pojazdu.  

523 zł za usunięcie pojazdu
Legislacja

523 zł za usunięcie pojazdu

30 lipca 2020

W Monitorze Polskim nr 670 opublikowane zostało Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2021 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.

Zapłata w terminie 7 dni od wydania pojazdu
Legislacja

Zapłata w terminie 7 dni od wydania pojazdu

22 stycznia 2020

Senat RP przygotował inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Celem propozycji jest wprowadzenie regulacji przewidującej wszczęcie postępowania egzekucyjnego w przypadku, gdy usunięty z drogi pojazd zostanie wydany bez uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Właściciel pojazdu byłby zobowiązany do zapłaty należności w terminie 7 dni od daty wydanie pojazdu. 

Maksymalne stawki za parkowanie i usuwanie pojazdów na rok 2020
Legislacja

Maksymalne stawki za parkowanie i usuwanie pojazdów na rok 2020

19 sierpnia 2019

Minister Finansów obwieścił maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. Stawki będą obowiązywały od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Odebranie pojazdu usuniętego z drogi
Legislacja

Odebranie pojazdu usuniętego z drogi

2 sierpnia 2019

W Senacie trwa 83. Posiedzenie IX kadencji (31 lipca, 1-2 sierpnia), procedowano wniesionego przez Komisję Ustawodawczą projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druki senackie nr 1189 oraz 1189S) – odbyło się jej drugie czytanie.

Wyrok w sprawie opłat za usuwanie pojazdów
Legislacja

Wyrok w sprawie opłat za usuwanie pojazdów

3 kwietnia 2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z 14 marca 2019 roku, uwzględniając zażalenie Prokuratury Rejonowej w Malborku, uchylił uchwałę Rady Powiatu Malborskiego z dnia 27 grudnia 2017 roku nr XXVII/268/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu malborskiego i za ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Prokuratorzy skarżą uchwały miast, które wprowadziły zawyżone opłaty za holowanie pojazdów
Przegląd prasy

Prokuratorzy skarżą uchwały miast, które wprowadziły zawyżone opłaty za holowanie pojazdów

13 sierpnia 2018

Prokuratura Regionalna w Gdańsku 13 lipca 2018 roku zaskarżyła uchwałę Rady Miasta Gdańska z 30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania, stref ruchu i za przechowywanie tych pojazdów na koszt właścicieli.

Usunięcie pojazdu w 2018 r.
Legislacja

Usunięcie pojazdu w 2018 r.

9 sierpnia 2017

W Monitorze Polskim z dnia 3 sierpnia 2017 r. opublikowano Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. maksymalnych stawek za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (2017.772MP). 

Zespół ds. opracowania koncepcji zmian w przepisach brd pracuje
Przegląd prasy

Zespół ds. opracowania koncepcji zmian w przepisach brd pracuje

9 stycznia 2017

Od września 2016 r. przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji działa Zespół ekspertów do spraw opracowania koncepcji zmian w przepisach bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Regulacje dotyczące usuwania pojazdów z dróg
Legislacja

Regulacje dotyczące usuwania pojazdów z dróg

24 listopada 2016

(551-146 fot. J. Michasiewicz) Poseł Zbigniew Sosnowski w interpelacji nr 6436 pytał początkowo ministra infrastruktury i budownictwa, a po zmianie adresata ministra spraw wewnętrznych i administracji o zasadność nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym w zakresie usuwania...

Koszty usunięcia pojazdu z drogi
Legislacja 1

Koszty usunięcia pojazdu z drogi

4 sierpnia 2016

(544-48 fot. Jola Michasiewicz) W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (2016.778). I tak...

Ustalone nowe maksymalne stawki za parkowanie i usuwanie pojazdów
Legislacja

Ustalone nowe maksymalne stawki za parkowanie i usuwanie pojazdów

3 sierpnia 2015

W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym ogłoszone zostały te na 2016 r. Maksymalna wysokość opłaty za usunięcie pojazdu z...

Szczegóły w sprawie pojazdów usuwanych z dróg
Legislacja

Szczegóły w sprawie pojazdów usuwanych z dróg

13 lipca 2015

Do Kancelarii Sejmu wpłynął senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3657), doprecyzowuje on przepisy regulujące postępowanie z pojazdami usuniętymi z dróg. na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu...

Zadania związane z usuwaniem pojazdów z dróg
Legislacja

Zadania związane z usuwaniem pojazdów z dróg

10 marca 2015

Przedmiotem obrad dwóch ostatnich Zgromadzeń Ogólnych Związku Powiatów Polskich, które odbyły się bieżącym roku w Ossie i Poznaniu była realizacja przez powiaty zadań związanych z usuwaniem pojazdów z dróg. Na skutek błędów legislacyjnych oraz wcześniejszej opieszałości...