Ekspert wyjaśnia

Strażnicy gminni z fotoradarem poza drogami gminnymi

1 stycznia 2006

Pytanie: Na trasie DK-1 zostałem przyłapany przez fotoradar za przekroczenie prędkości. Ku memu zaskoczeniu, zamiast z policji mandat dostałem od straży gminnej w Kamienicy Polskiej. Czy gmina ma prawo, wystawiać urządzenia do pomiarów prędkości pojazdów na innych drogach?

Odpowiedź - Nadkom. Marek Struski, policja drogowa w Częstochowie: Mieliśmy już takie skargi od karanych w tamtym rejonie. Przepisy pozwalają jednak strażnikom na posługiwanie się fotoradarami na każdej drodze - bez względu, czy jest ona gminna, czy krajowa, ale w granicach danej gminy.