Ekspert wyjaśnia

Krzysztof Wójcik: Na egzamin z dowodem tożsamości

31 grudnia 2012

Pytanie:Witam, przeczytałam w artykule na Waszej stronie artykuł odnoszący się do przystępowania do egzaminu na prawo jazdy, iż w przypadku, gdy osoba jest w trakcie wyrabiania dowodu osobistego, zapis na egzamin możliwy jest po przedstawieniu zaświadczenia z urzędu o wyznaczonym terminie odbioru dowodu. Egzamin w takim wypadku wyznaczany jest najwcześniej w dniu następnym po terminie odbioru dokumentu. Chciałabym się dowiedzieć czy jest to nadal aktualne i jeśli tak, jaką ma podstawę prawną oraz czy jest realizowane we wszystkich WORD-ach. Pozdrawiam, Weronika

7e2fb5ba27a6e38032ebcec2b89c83009695ac7d(Fot.: PD@N - 451-8)

Odpowiedź:Witam,

Zapis na egzamin prawa jazdy, odbywa się w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie “szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień...”. W par. 2 ust. pkt 1 - załącznika nr 5 do tego rozporządzenia, zapisane jest, że WORD po przyjęciu od osoby dokumentów, sprawdza poprawność ich wypełnienia i weryfikuje je z dokumentem tożsamości. Tym dokumentem może być dowód osobisty, paszport, bądź karta pobytu. Jak wiemy już, operator Biura Obsługi Klienta na obowiązek weryfikacji tożsamości osoby na podstawie jednego z powyższych dokumentów. Sytuacja, w której osoba chcąca zapisać się na egzamin legitymuje się wyłącznie zaświadczeniem z Urzędu, w którym wpisana jest data odbioru dokumentu - staje się problemowa. Operator BOK nie jest wówczas w stanie zweryfikować tożsamości osoby i odmówi zapisu na egzamin.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi dowodów tożsamości, unieważnia się dokument, którego data ważności upłynęła. Co za tym idzie, niemożliwym staje się weryfikacja osoby na podstawie takiego dokumentu. W mojej ocenie, nie można doprowadzić do precedensu i weryfikować tożsamość na podstawie dokumentu, który stracił swoją ważność kilka dni czy tygodni temu. Otwarcie takiej furtki mogłoby spowodować nagminne posługiwanie się przez zainteresowanych nieważnymi dokumentami, bez wyzwolenia ustawowej konieczności ich wymiany.

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego dążą do tego, by być postrzeganymi jako firma pro-kliencka, która rozumie sytuacje wyjątkowe swoich interesantów i potrafi w zgodzie z obowiązującymi przepisami rozwiązać ich problemy. Tak więc, możemy wyobrazić sobie sytuację, gdy zapisowi na egzamin towarzyszy przedstawienie ww. zaświadczenia wraz z dokumentem tożsamości, którego data ważności mija za kilka dni. Operator BOK ma świadomość, że warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie egzaminatorowi, spełniającego wszelkie kryteria ważności - dokumentu tożsamości. Zatem zapisując na egzamin, zweryfikuje on tożsamość na podstawie wciąż ważnego dokumentu, a termin ustali najwcześniej w przewidzianym dniu odbioru nowego dokumentu.

Pozdrawiam, Krzysztof Wójcik

Odpowiedzi udzielił: Krzysztof Wójcik (fot.), Egzaminator Nadzorujący WORD Warszawa