Ekspert wyjaśnia

Limit i prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT

5 grudnia 2010

Pytanie: Czy podwyżka limitu w 2011 r. wpływa na prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT w 2010 r.? Prowadzę działalność gospodarczą od 2008 r. Korzystam ze zwolnienia podmiotowego. Z prowadzonej ewidencji sprzedaży wynika, że w listopadzie lub grudniu br. przekroczę kwotę limitu obrotów uprawniającą do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w 2010 r., czyli 100 000 zł. W 2011 r. limit ten jest wyższy i wynosi 150 000 zł. Na pewno go nie przekroczę w tym roku. Czy mogę w 2010 r. nadal korzystać ze zwolnienia podmiotowego? Czy będę mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego w 2011 r.?

Odpowiedź: W 2010 r. traci Pan prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w momencie przekroczenia kwoty limitu obrotów obowiązującego na 2010 r. (czyli 100 000 zł). W 2011 r. będzie Pan mógł skorzystać ponownie ze zwolnienia podmiotowego, pod warunkiem że Pana obroty w 2010 r. nie przekroczą kwoty 150 000 zł i do 15 stycznia 2011 r. zawiadomi Pan naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze korzystania ze zwolnienia podmiotowego.

UZASADNIENIE: W 2011 r. z prawa do zwolnienia podmiotowego mogą korzystać:

• podatnicy, którzy w 2010 r. nie przekroczyli limitu obrotów ze sprzedaży w wysokości 150 000 zł (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT), oraz

• podatnicy, którzy w 2010 r. przekroczyli limit 100 000 zł (obowiązujący w 2010 r.), ale nie przekroczyli limitu 150 000 zł (obowiązującego w 2011 r.), pod warunkiem że zawiadomią o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 15 stycznia 2011 r. (art. 2 ust. 4 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 215, poz. 1666).

Podatnik, o którym mowa w pytaniu, zalicza się do drugiej z wymienionych kategorii podatników. W 2011 r. może więc korzystać ze zwolnienia podmiotowego, począwszy od 1 stycznia 2011 r. (nawet jeżeli zawiadomienie o zamiarze korzystania ze zwolnienia podmiotowego złoży po 1 stycznia 2011 r.).

Z pytania wynika, że Czytelnik liczy się z utratą prawa do zwolnienia podmiotowego w 2010 r. Przypuszcza bowiem, że w listopadzie lub grudniu przekroczy limit obrotów uprawniający do zwolnienia podmiotowego w 2010 r., czyli 100 000 zł. Należy przestrzec, że podwyżka limitu zwolnienia w 2011 r. do 150 000 zł nie uprawnia takiego podatnika do kontynuacji zwolnienia podmiotowego w 2010 r. Podatnik, który w 2010 r. przekroczy kwotę limitu 100 000 zł, traci prawo do zwolnienia podmiotowego w momencie przekroczenia tej kwoty. W związku z utratą zwolnienia w 2010 r. podatnik powinien złożyć w urzędzie skarbowym formularz rejestracyjny VAT-R, w którym wskaże datę utraty prawa do zwolnienia podmiotowego (VAT-R poz. 35 i 38). Od momentu utraty prawa do zwolnienia podmiotowego podatnik jest zobowiązany do rozliczania należnego VAT (od nadwyżki ponad kwotę limitu 100 000 zł) oraz składania deklaracji VAT. Zyskuje też prawo do odliczania VAT naliczonego.

Jeżeli podatnik zamierza powrócić od 1 stycznia 2011 r. do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w związku z podwyżką limitu na 2011 r., powinien oprócz zawiadomienia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia złożyć ponownie w urzędzie skarbowym formularz zgłoszenia VAT-R, w którym zaznaczy poz. 30 oraz wskaże datę rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia (w poz. 38).

• art. 113 ust. 1 i 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług –

Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679

• art. 2 ust. 4 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 215, poz. 1666

Odpowiedzi udzieliła: Ewa Sławińska, ekspert w zakresie VAT