Legislacja

Ministerstwo Transportu i Budownictwa ma swój statut

Autor: Monitor Polski Nr 74, poz. 1039.

28 listopada 2005

Opublikowano zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 118 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Budownictwa.

Źródło Monitor Polski Nr 74, poz. 1039.