Ekspert wyjaśnia

Nowe wymiary pasa ruchu

Autor: PRAWO DROGOWE

25 listopada 2005

Pytanie: Proszę o podanie wymiarów nowego pasa ruchu. Pozdrawiam.

Odpowiedź: Wymiary dla wszystkich kategorii prawa jazdy określono w “Instrukcji przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy lub pozwolenie”, która stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów, które będzie obowiązywało z dniem 10 stycznia 2006 r.

Słowa kluczowe kodeks drogowy prawo jazdy