Ekspert wyjaśnia

O tym jak przechowywać opony

26 października 2008

Pytanie: Jak przechowywać opony?

Odpowiedź: Opony muszą być magazynowane w zamkniętych pomieszczeniach, umieszczone na paletach lub regałach, ustawione pionowo, jedna obok drugiej, w jednej warstwie, należy je przestawiać co kilka tygodni wykonując obrót o znaczny kąt. Opony muszą być przechowywane w chłodnym miejscu, z dala od światła słonecznego i mocnych, sztucznych źródeł światła. Zarówno wysoka temperatura, jak i światło powodują utlenianie powierzchni opony. Utlenianie może spowodować uszkodzenie wewnętrznej strony nie zamontowanej opony, a co za tym idzie wczesną awarię opony lub powolne uchodzenie powietrza. Zaleca się przechowywanie opon w temperaturze od 5°C do + 25°C.Opony powinny być dokładnie oczyszczone.
Opony zamontowane na obręczach muszą mieć utrzymane ciśnienie na poziomie 0.7 bar. Ciekawostka! Długotrwale przechowywanie opon w temperaturach otoczenia jest równoważne krótkotrwałemu przechowywaniu w temperaturach podwyższonych. Przykładowo, przechowywanie opony przez trzy dni w temperaturze 70° C powoduje w przybliżeniu taki sam spadek wytrzymałości gumy na rozciąganie, co przechowywanie przez trzy lata w temperaturze 24°C .