Ekspert wyjaśnia

Zasady jeżdżenia po poboczu

26 października 2008

Pytanie:Jakie są zasady jeżdżenia po poboczu?

Odpowiedź: Prawo o ruchu drogowym zakazuje jazdy po poboczu. Ta część jezdni jest przeznaczona do ruchu pieszych i wybranych pojazdów. Jedynie kierujący pojazdami zaprzęgowymi, rowerami i motorowerami są zobowiązani poruszać się po poboczu, chyba że pobocze nie nadaje się do jazdy lub poruszanie się po nim utrudniałoby ruch pieszym. Linie krawędziowe wyznaczają brzeg jezdni i oddzielają jezdnię od pobocza. Mogą być przerywane lub ciągłe. Dla kierowców stanowią one wyraźne ograniczenie: wzdłuż linii ciągłej nie wolno zatrzymać pojazdu ani na jezdni, ani na poboczu, zaś wzdłuż przerywanej - na jezdni. Linia krawędziowa ciągła wskazuje na zakaz zatrzymywania pojazdu. Według aktualnych przepisów zabrania się kierującym pojazdami samochodowymi przejeżdżania przez tę linię, ale tylko z jezdni na pobocze. Kierujący innymi pojazdami, na przykład pojazdami zaprzęgowymi, mogą przejeżdżać w obie strony. Kierowcy pojazdów jadących po poboczu są zmuszeni od czasu do czasu przemieścić się na jezdnię. Należy wtedy włączyć lewy kierunkowskaz, upewnić się, czy nie powodujemy zagrożenia, i wjechać na jezdnię. Kierowcy poruszający się po jezdni są zobowiązani ułatwić wjeżdżającym z pobocza ten manewr. Zbliżając się do pojazdów na poboczu, zawsze należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości i ostrożności oraz zwracać uwagę, czy pojazdy te nie sygnalizują zamiaru wjazdu na jezdnię.

Odpowiedzi udzielili: instruktorzy Szkoły Jazdy RENAULT