Ekspert wyjaśnia

Okradziony w podróży i odszkodowanie od przewoźnika

Autor: "Gazeta Prawna"

6 sierpnia 2005

Pytanie: Czy okradziony w podróży może liczyć na odszkodowanie od przewoźnika?

Odpowiedź: Decydując się na podróż, faktycznie zawieramy z przewoźnikiem umowę przewozu. Najczęściej jest to umowa ustna, a jej przedmiot stanowi przewóz osób lub rzeczy ruchomych (albo osób i rzeczy) z jednego miejsca na drugie za pomocą odpowiedniego środka transportu. Za bagaż podręczny lub ręczny podróżującego przewoźnik odpowiada tylko wówczas, gdy szkoda wynikła z jego winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Przewóz takiego bagażu odbywa się bowiem na podstawie umowy o przewóz podróżnego, przy której nie jest zawierana żadna dodatkowa umowa odnośnie do bagażu. Natomiast na innych zasadach przewoźnik odpowiada za powierzony mu bagaż podróżnych, czyli inny niż ręczny lub podręczny. W tym przypadku jego odpowiedzialność jest taka sama, jak za przewóz rzeczy. Powierzenie bagażu do przewozu odbywa się wówczas na podstawie dodatkowej umowy i za dodatkową odpłatnością. W takim przypadku przewoźnik odpowiada za bagaż od momentu przyjęcia go do przewozu aż do wydania pasażerowi.

Słowa kluczowe przewóz osób