Ekspert wyjaśnia

Operator żurawia pyta o świadectwo kwalifikacji zawodowej

2 listopada 2012

Pytanie:W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przesyłam skan pisma  z wydziału komunikacji w Łowiczu. Moim zdaniem z kwalifikacji jako takich jestem zwolniony. Zgodnie z zapisem art. 39a ust 3 pkt 10 ustawy o transporcie drogowym. Jestem operatorem i kierowcą żurawia samojezdnego kołowego. Kierowanie tym pojazdem nie jest moim podstawowym zajęciem. Kierowanie żurawiem może zdarzyć się 1 w tygodniu, 1 w miesiącu, lub tylko 1 na pół roku w zależności od inwestycji która jest akurat realizowana. Proszę o wskazanie mi z jakimi dokumentami mam jeździć jeżeli wydział komunikacji odmawia dokonania odpowiedniego wpisu w moim prawie jazdy. z poważaniem

2098a5b139106da14f74afeedee3361b07714389

Odpowiedź:

b3c149ce30d1e3aba91298df8441819e729708c9

(Fot.: PD@N 445-18)

Witam, według mojej wiedzy Urząd ma rację, żądając od Pana ukończenia kursu w postaci kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego w zakresie bloku programowego kat. C1,C1+E,C,C+E. Zależnie od czasu uzyskania prawa jazdy ( data graniczna 10.09.2009 rok). Przywołany przez Pana przepis art. 39 ust. 3 pkt 10 o treści  "wykorzystywanego do przewozu materiałów lub urządzeń niezbędnych kierowcy do jego pracy, pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym zajęciem", nie wypełnia znamion "urządzenia" w postaci samojezdnego żurawia, który jest pojazdem. Brak jest dostatecznej wiedzy o jaki typ żurawia samojezdnego chodzi, gdyż istotne jest jak ten pojazd jest sklasyfikowany. Na bazie jakiego pojazdu został żuraw zamontowany?. Podobnie jako "urządzenia"  nie można sklasyfikować np. dźwigu samojezdnego, samojezdnej platformy roboczej, pojazdu z pompą Stetter itp. Jeżeli  nie jest to pojazd specjalny - "pojazd specjalny -pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji" par.2 ust 1 pkt 36 - ustawy Prawo o ruchu drogowym to należy przedstawić Urzędowi stosowne dokumenty. W tym przypadku nie mielibyśmy do czynienia z żurawiem samojezdnym kołowym, lecz z pojazdem ciężarowym, który przewozi urządzenie w postaci żurawia. Częstotliwość użytkowania pojazdu nie ma znaczenia dla faktu posiadania stosownych uprawnień. Z poważaniem

Odpowiedzi udzielił: mgr Marek Górny, specjalista ds szkolenia

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK SZKOLENIA

akredytowana jednostka szkoląca pod patronatem ITS

biuro: ul. Dekerta 12 30-703 Kraków

czynne: pon-piątek wgodz. 10.00-18.00

tel: 012 296-00-26 faks: 012 296-08-86

www.spec.krakow.pl E-mail: speckrakow@op.pl

Link do źródła: Tygodnik PD@N – Wyszukiwarka: ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ - http://www.grupaimage.com.pl/?s=prd&i=szukaj&k2=473 oraz Tygodnik PD@N – Wyszukiwarka: MAREK GÓRNY - http://www.grupaimage.com.pl/?month=10&s=prd&i=szukaj&text=Marek+G%F3rny