Ekspert wyjaśnia

Paweł Walasek. ABC kierowców komunikacji miejskiej

23 marca 2020

Paweł Walasek. ABC kierowców komunikacji miejskiej
Paweł Walasek – wieloletni wykładowca i instruktor nauki jazdy, instruktor techniki jazdy, posiada również uprawnienia instruktora nauki jazdy tramwajami, egzaminator kandydatów na kierowców w MORD Kraków, kierownik Ośrodka Szkolenia MPK Kraków S.A. (fot. ze zbiorów Autora)

O sytuacji pracowników komunikacji miejskiej. W autobusach, tramwajach, w metrze pusto, ale wyobraźmy sobie jak istotna i niezwykle potrzebna jest praca ludzi, którzy ją zabezpieczają. Dziś wypowiedź Pawła Walaska, czynnego egzaminatora oraz szefa ośrodka szkolenia kierowców w Krakowie. Mówi o bezpieczeństwie kierowców, ale także nas - pasażerów. (jm)

***

ABC kierowcy komunikacji miejskiej

Komunikacja publiczna pomimo ograniczenia przemieszczania się osób nadal odgrywa istotną rolę w życiu społecznym i gospodarczym. Szczególne warunki pracy kierowców w okresie epidemii wymagają specjalnych działań zmierzających do ochrony zarówno kierowców, jak i pasażerów korzystających z komunikacji publicznej. W trosce o bezpieczeństwo kierowców i pasażerów w większości miast w Polsce zdecydowano się na wprowadzenie w pojazdach komunikacji miejskiej specjalnych środków ostrożności, m.inn. takich jak:

* wydzielone specjalne strefy ofejmujące obszar pierwszych siedzeń w pojazdach;

* zakaz korzystania przez pasażerów z pierwszych dni;

* brak możliwości zakupu biletów u prowadzącego,

* zatrzymywanie pojazdów na wszystkich przystankach, również tych „na żądanie" i otwieranie wszystkich drzwi w celu ograniczenia dotykania pojazdu gołymi rękami przez pasażerów,

* przewietrzanie pojazdu na przystankach początkowych/końcowych,

* codzienna dezynfekcja poręczy, uchwytów, przycisków, kasowników, biletomatów.

Oprócz środków ostrożności wprowadzonych przez przedsiębiorstwa komunikacyjne, każdy prowadzący powinien dodatkowo zastosować działania profilaktyczne, które zminimalizują ryzyko zakażenia. We własnym interesie kierowcy sami podejmują działania ograniczające możliwość zakażenia. Wirusy i bakterie mogą występować we wnętrzu pojazdu na powierzchniach, z którymi prowadzący mają styczność poprzez dotyk, takich jak: kierownica, manetki, przełączniki, klamkami itp.: szyby, dźwignie zmiany biegów, dźwignie hamulca postojowego, nastawniki jazdy, klawisze regulacji fotela, ekrany dotykowe, radio pokładowe, schowki, miejsca na kubek do kawy. Wyżej wymienione miejsca wielokrotnie są czyszczone przy użyciu ręcznika papierowego, a następnie środków do dezynfekcji, a także wykorzystując jednorazowe chusteczki zwilżone płynem czyszczącym lub środki, w które wyposaża kierowców pracodawca. Prowadzący, który wyjeżdża pojazdem z zajezdni powinien do pracy przyjść odpowiednio wcześnie, właśnie po to żeby dokonać w pojeździe dezynfekcji wszystkich elementów, które będą później dotykane. Jeśli zmiana prowadzącego odbywa się na trasie lub na pętli końcowej pozostaje mniej czasu na przeprowadzenie dezynfekcji. Jednak i w takiej sytuacji kierowca precyzyjnie dezynfekuje miejsca kluczowe. Kierowcy rozumieją i pamiętają, jak niezbędna jest bieżąca dezynfekcja tych miejsc za pomocą dostępnych środków chemicznych. Wirus ginie w starciu z detergentami i preparatami na bazie alkoholu. Dobrym rozwiązaniem jest użycie do dezynfekcji jednorazowych rękawiczek nitrylowych, których należy pozbyć się razem ze zużytymi ręcznikami lub chusteczkami. Firmy oddają do dyspozycji kierowców szereg takich środków. Pozostaje zaufanie i rozwaga samych zainteresowanych (kierowców) w stosowaniu ich i poddaniu się rygorom higienicznym ze wzmożonym zakresie.

W związku z tym, że wirus przenosi się drogą kropelkową, prowadzący powinni ograniczać do minimum kontakt z innymi ludźmi podczas postojów na pętlach końcowych oraz często przewietrzać kabiny pojazdów. Jeśli kierowca samodzielnie tankuje autobus powinien używać jednorazowych rękawiczek ochronnych, gdyż pistolet dystrybutora jest codziennie dotykany przez wiele osób. Po zjeździe do zajezdni kierowca zamykając okna w przestrzeni pasażerskiej także ma stosować rękawiczki jednorazowe.

Niezależnie od wymienionych wyżej czynności bardzo ważne jest stosowanie podstawowych zasady higieny osobistej, które pomogą nam zminimalizować ryzyko zakażenia.

Docenić należy odpowiedzialność kierowców komunikacji publicznej, którzy świadomi wzmożonego zagrożenia nadal wykonują swa odpowiedzialna pracę. Serdecznie ich pozdrawiamy o życzymy zdrowia.

Paweł Walasek (Kraków)