Ekspert wyjaśnia

Popularny zielony listek

14 listopada 2010

 

488885e670aaa204af077fd2b45590eacd30582c(Fot.: PD@N 364-3)

Pytanie: Dzień dobry! Mam pytanie: jak na dzień dzisiejszy (15.10.2010) przedstawia się sprawa z zielonym listkiem klonu dla początkujących kierowców? Czy naklejanie go na szybę jest obowiązkowe, czy stanowi to rodzaj "gestu" dobrej woli ze strony rzeczonych kierowców? Pozdrawiam, Krzysztof A.

Odpowiedź: Popularny przed laty zielony liść wraca. Nowe przepisy ruchu drogowego przewidują, iż taki znaczek będą musieli przyklejać na szybie kierowcy, którzy mają prawo jazdy krócej niż pół roku. W każdej sytuacji – nawet, gdy młody kierowcy pożyczy auto na jeden wieczór, zanim ruszy będzie musiał przykleić w widocznym miejscu zielony liść. Brak znaczka ma być karany 500-zł mandatem. Uzasadnieniem jest tutaj wprowadzenie tzw. okresu próbnego, podczas którego niedoświadczony kierowca nie ma prawa jechać szybciej niż 50 km/godz. Problem w tym, jak traktowani będą młodzi kierowcy wlokący się 50 km/h na warszawskiej Wisłostradzie czy 80 km/h na autostradzie A4. Już dziś trąbienie, wyzwiska i niewybredne gesty są codziennością na polskich drogach. Zdaniem Andrzeja Grzegorczyka, b. sekretarza Krajowej Rady BRD, ten problem rozwiąże właśnie "zielony listek", obowiązkowo naklejany na auto podczas pierwszych siedmiu miesięcy jazdy. - Listek świetnie funkcjonował przed laty. Na takiego kierowcę bardziej się uważa i wybacza się mu błędy - twierdzi sekretarz KRBRD. Niestety, kierowca pędzący autostradą z prędkością 130 km/h raczej nie zobaczy listka na szybie autka toczącego się 50 km wolniej.

W projekcie ustawy o kierujących ustawodawca umieścił następujący zapis: “Rozdział 14 Okres próbny. Art. 91. 1. Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument. 2. W okresie próbnym kierowca jest obowiązany: 1) odbyć między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy: a) kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, b) praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym; 2) przedstawić staroście zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i kursu, o których mowa w pkt 1, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy; 3) kierować wyłącznie pojazdem oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego - przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu. 3. W okresie próbnym, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, kierującemu pojazdem zabrania się: 1) przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym i 80 km/h poza obszarem zabudowanym; 2) kierowania pojazdem nieoznakowanym w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 3; 3) podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B; 4) osobistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B. 4. Przepis ust. 3 pkt 3 i 4 nie dotyczy osób, które uzyskały kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną, określonych w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 5. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób, które uzyskały prawo jazdy kategorii B: 1) po uprzednim jego cofnięciu w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3; 2) w trybie określonym w art. 14, w przypadku gdy: a) wydanie polskiego prawa jazdy nastąpiło w okresie krótszym niż 2 lata od dnia wydania zagranicznego prawa jazdy, począwszy od tego dnia, b) ustalenie dnia wydania zagranicznego prawa jazdy nie jest możliwe, począwszy od dnia wydania polskiego prawa jazdy.”

Przypominamy, iż projekt jest przed drugim czytaniem plenarnym, prawdopodobnie będzie obowiązywał od stycznia 2011 r.

Na dzień dzisiejszy przepisy zobowiązujące kierowcy do naklejenia na pojeździe symbolu zielonego listka, tak, aby inni kierowcy wiedzieli, że mają do czynienia z niedoświadczonym kierowcą nie obowiązują.

Wielu młodych, niedoświadczonych kierowców używa tego symbolu. Prawdopodobnie czują się bezpieczniej. Jesteśmy za – każde działanie podnoszące bezpieczeństwo ruchu drogowego to często miara zdrowia czy życia ludzkiego. Zachęcamy do używania zielonego listka.