Ekspert wyjaśnia

Przyciemnianie szyb samochodowych

12 listopada 2006

Pytanie: W ostatnim okresie coraz częściej zgłaszają się do Policji osoby, którym gwarantowano przy zakładaniu folii na szyby, że mają one wymagany atest i nie będzie problemu przy przeglądzie rejestracyjnym pojazdu. Rzeczywistość jest jednak inna. Diagnosta nie dopuści do ruchu pojazdu, który ma oklejone przednie szyby.

Odpowiedź: Zanim zdecydujemy się okleić szyby folią należy zapoznać się z przepisami oraz zastanowić się nad celowością tego przedsięwzięcia. Należy pamiętać, że każde przyciemnienie szyb powoduje pogorszenie widoczności co sprzyja powstaniu realnego zagrożenia w ruchu drogowym. W Szczecinie około 50% wypadków drogowych to potrącenie pieszego. W znacznej większości wypadki te zdarzają się przy zmniejszonej przejrzystości powietrza ( opady atmosferyczne, mgła, zamglenia czy pora wieczorowo nocna). Dlatego ze względów bezpieczeństwa ruchu drogowego bardzo ważna jest widoczność z miejsca kierowcy. Przepisy bezwzględnie zabraniają przyciemniania szyby przedniej czołowej oraz bocznych przednich wprowadzając minimalną przepuszczalność światła ( szyba czołowa przepuszczalność nie mniejsza niż 75% potwierdzona homologacją, szyby boczne przednie przepuszczalność nie mniejsza niż 70 % potwierdzona homologacją). Szyby te mogą być przyciemniane jedynie przez producenta, gdyż nie ma możliwości przeprowadzenia badań na zgodność z wymaganiami Regulaminu R43 ECE na próbkach jednostkowych. Przepisy zezwalają natomiast przyciemniać pozostałe szyby lecz tylko pod warunkiem iż pojazd wyposażony jest w dwa lusterka zewnętrzne (prawe i lewe). Należy również pamiętać, iż w przypadku oklejenia ww. szyb należy posiadać przy sobie i okazać przy kontroli drogowej “Zaświadczenie o instalacji folii samochodowej”, w którym znajdować się powinny następujące dane: - data instalacji, - nazwa/nazwisko właściciela pojazdu, - marka pojazdu, - nr nadwozia/rejestracji pojazdu, - typ folii, - nr oznakowania (zgodny z oznakowaniem na szybach i z numerem Świadectwa z badań), - pieczęć i podpis zakładu wykonującego usługę. Format tego zaświadczenia powinien być wielkości nadającej się do przechowania z innymi dokumentami samochodu (dowód rejestracyjny itp.). Policjanci w czasie codziennej służby kontrolując pojazdy zwracają uwagę na wszystkie czynniki mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Do rozważnych kierowców zwracamy się z apelem aby poodklejali folię z szyb przednich bocznych i czołowych co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i pozwoli uniknąć niepotrzebnych kosztów po kontroli policyjnej. Za przyciemnianie szyb przednich bocznych i czołowej policjant zatrzyma dowód rejestracyjny oraz może nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł. Podstawy prawne: Rozporządzenie MTiGM z 1 kwietnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. nr 44, poz. 432), Regulamin Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ nr 43 i 46; Pismo BW/720/2002 z dnia 22.04.2002 roku Instytut Szkła i Ceramiki Oddział Zamiejscowy w Krakowie.

Odpowiedzi udzielił: Podkom. Grzegorz Sudakow Zastępca Naczelnika SRD KMP w Szczecinie

Słowa kluczowe szyby widoczność