Ekspert wyjaśnia

PYTANIE EGZAMINACYJNE: Nocna jazda i szczególna ostrożność

17 października 2016

PYTANIE EGZAMINACYJNE: Nocna jazda i szczególna ostrożność
Czy kierując pojazdem od zmierzchu do świtu masz obowiązek stale zachowywać szczególną ostrożność?

Czy kierując pojazdem od zmierzchu do świtu masz obowiązek stale zachowywać szczególną ostrożność? Tak Nie

EKSPERT WYJAŚNIA:

Zachowanie szczególnej ostrożności wymaga od kierującego zwiększenia uwagi oraz dostosowania swoich zachowań w taki sposób, aby mógł szybko zareagować na zmieniające się warunki i sytuacje na drodze. Jazda w nocy, jak na przedstawionym zdjęciu - jest sytuacją gdzie widoczność jest niedostateczna, ale nie ma zmniejszonej przejrzystości powietrza. W takiej sytuacji przepisy nie wymagają od kierującego zachowania szczególnej ostrożności. W przypadku, kiedy warunki się zmienią, zmniejszy się przejrzystość powietrza ze względu na mgłę, opady atmosferyczne lub inne przyczyny, np. zadymienie, wówczas przepisy obligują kierującego do zachowania szczególnej ostrożności.

Odpowiadając na pytanie, czy w tej sytuacji od zmierzchu do świtu masz stale zachowywać szczególną ostrożność? Odpowiedź brzmi: Nie, nie muszę stale zachowywać szczególnej ostrożności podczas kierowania pojazdem od zmierzchu do świtu.

Robert Zawadka (fot.), absolwent Akademii Finansów w Warszawie, studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1996 roku pracował jako instruktor nauki jazdy. Wykładowca szkoleń dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów. Obecnie egzaminator w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy w WORD w Warszawie.