Ekspert wyjaśnia

Pytanie egzaminacyjne: manewr zawracania

9 października 2016

Pytanie egzaminacyjne: manewr zawracania
Pytanie egzaminacyjne: Czy z zajmowanego pasa ruchu wolno Ci zawrócić?

Czy z zajmowanego pasa ruchu wolno Ci zawrócić?
TAK
NIE

Odpowiedź prawidłowa: NIE. W przedstawionej sytuacji kierujący zajmuje pas ruchu przeznaczony do skrętu w lewo. Sam fakt zajęcia tego pasa ruchu nie obliguje do skrętu w lewo i gdyby przyjąć, że na skrzyżowaniu nie występuje sygnalizacja świetlna, wówczas zawracanie byłoby możliwe.

Należy jednak wyraźnie wskazać, że pokazany na skrzyżowaniu sygnalizator kierunkowy S-3, zgodnie z obowiązującymi przepisami, daje możliwość bezkolizyjnego przejazdu przez skrzyżowanie, ale tylko i wyłącznie w kierunku wskazanym strzałką na szkle sygnalizatora. Zatem, kierujący ma obowiązek zastosować się do sygnalizatora i wykonać manewr skrętu w lewo - zawracanie jest tym samym zabronione.

Dlaczego tak? Rzecz w tym, że sygnalizatory kierunkowe instaluje się aby usprawnić ruch drogowy i poprawić jego bezpieczeństwo. Organ zarządzający drogą zakłada, że każdy kierujący zna przepisy i zdaje sobie sprawę z faktu, iż sygnalizator kierunkowy daje możliwość tzw. bezkolizyjnego przejazdu przez skrzyżowanie. Oznacza to, w tej sytuacji, że kierujący nie będzie miał obowiązku ustępować pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z przeciwnego kierunku. Również na przejściu dla pieszych, na drodze, w którą skręca, będą mieli nadawany czerwony sygnał. Mając na uwadze bezkolizyjność przejazdu często organ zarządzający drogą programuje sygnalizację tak, aby sygnał zielony na sygnalizatorze kierunkowym, był wyświetlany krócej, niż miałoby to miejsce na sygnalizatorze ogólnym. Tym samym hamowanie w celu wykonania manewru zawracania mogło by stanowić utrudnienie przejazdu.

Reasumując:

sygnalizator kierunkowy zezwala na jazdę tylko i wyłącznie w kierunku wskazanym strzałką; przejazd przez skrzyżowanie w kierunku wskazanym strzałką odbywa się bezkolizyjnie (to znaczy, że ruch w kierunkach przecinających się z kierunkiem jazdy zgodnym z nadawanym sygnałem świetlnym jest wstrzymany).

Marcin Kukawka, instruktor nauki i techniki jazdy, rzeczoznawca bezpieczeństwa ruchu drogowego i techniki motoryzacyjnej. Od kiedy tylko pamięta związany z motoryzacją. Od 15 lat zajmuje się nauką i doskonaleniem jazdy próbując swoich uczniów nauczyć myślenia za kierownicą motocykla i samochodu.