Ekspert wyjaśnia

Quadem po drogach publicznych

Autor: "Życie Warszawy"

9 sierpnia 2005

Pytanie: Czy zarejestrowanym quadem można się poruszać po drogach publicznych?

Quad (inaczej: ATV, wszędołaz) to motocykl na czterech kołach, przeznaczony głównie do sportu i rekreacji.

Odpowiedź: Quady o masie do 550 kg i mocy silnika do 20 koni są już zaliczane do kategorii pojazdów samochodowo-motocyklowych - wyjaśnia Jacek Bujański, instruktor jazdy quadem. - A co za tym idzie, po zarejestrowaniu można się nimi poruszać po drogach publicznych.  Pojazd musi jednak spełniać kilka wymogów technicznych, m.in. mieć światła i kierunkowskazy. Do prowadzenia potrzebne jest prawo jazdy kategorii B lub B1. Osoby niepełnoletnie mają prawo jechać po drodze publicznej czterokołowcem z silnikiem o pojemności do 50 cm sześc., rozwijającym prędkość do 45 km/h. Przy takim pojeździe wystarczy mieć kartę motorowerową dla osób w wieku 13-18 lat. Natomiast do zarejestrowania quada potrzebny jest dowód własności, karta pojazdu, wyciąg z homologacji lub odpis decyzji zwalniającej z homologacji, zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, dowód rejestracyjny (jeśli pojazd był już wcześniej rejestrowany) oraz dowód odprawy celnej przywozowej (jeśli pojazd był sprowadzony z zagranicy).

Słowa kluczowe przepisy ruchu drogowego
Źródło "Życie Warszawy"