Ekspert wyjaśnia

Czas pracy instruktora nauki jazdy

Autor: Grupa IMAGE

10 sierpnia 2005

Pytanie: Proszę o odpowiedź na pytanie Czy w związku z wejściem nowego rozporządzenia w sprawie szkolenia instruktor nauki jazdy pracujący 8 godzin dziennie w innym zawodzie może codziennie szkolić kursantów przez 4 godziny - czy czas pracy w innym zawodzie dotyczy całego miesiąca ? Czy np. mając wolną sobotę i niedzielę bądź urlop wypoczynkowy mogę szkolić kursantów przez 8 godzin dziennie - jak w takiej sytuacji dokumentować szkolenie w karcie przeprowadzonych zajęć. Pozdrawiam Paweł C.

Odpowiedź: Odpowiadając - raz jeszcze - przytoczymy projekt rozporządzenia w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów, oto jego § 14: "1. Łączny czas prowadzonych w ciągu dnia przez instruktora zajęć praktycznych nie może przekraczać 8 godzin. Do tego czasu nie wlicza się przerw pomiędzy zajęciami. 2. W przypadku kiedy instruktor prowadzi szkolenie kandydatów na kierowców, oraz świadczy pracę wykonując inny zawód, lub prowadzi szkolenie teoretyczne, to jego łączny czas pracy nie może być dłuższy niż 12 godzin w ciągu doby." Rozporządzenie ma obowiązywać od 3 października 2005 r. Redakcja

Źródło: Projekt z dnia 21 lipca 2005 r. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Źródło Grupa IMAGE