Ekspert wyjaśnia

Terminy egzaminów na prawo jazdy

8 października 2006

Pytanie: Ile razy mogę przystępować do egzaminu z jazdy i w jakim terminie muszę uzyskać wynik pozytywny, aby nie trzeba było ponownie przystępować do egzaminu teoretycznego?

Odpowiedź: Egzamin praktyczny na prawo jazdy kandydat powinien zdać w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania pozytywnego wyniku z części teoretycznej. Po tym terminie należy ponownie zdać egzamin teoretyczny, który warunkuje przejście do drugiej części - egzaminu praktycznego. Po trzykrotnym niezdanym egzaminie istnieje obowiązek dodatkowego przeszkolenia w ilości 5 godzin w dowolnie wybranym ośrodku szkolenia kierowców. Zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia jest podstawą do ustalenia terminu egzaminu.