Ekspert wyjaśnia

Transport na potrzeby własne i delegacja

6 stycznia 2008

Pytanie: Kierowca zajmuje się transportem na potrzeby własne. Czasami wyjeżdża w dwu- i trzydniowe trasy. Czy za ten czas przysługuje mu wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, czy tylko za delegację?

Odpowiedź: Rekompensata podróży służbowej zależy od tego, czy w jej trakcie kierowca wykonywał pracę. Jeżeli będąc w delegacji, cały czas prowadził pojazd, to poza dietami, które mają pokryć koszty podróży, przysługuje mu wynagrodzenie za czas pracy. Ale jeżeli kierowca jest zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy, a podczas delegacji prowadził pojazd przez dziesięć godzin, to za dodatkowe cztery godziny pracy należy mu się normalne wynagrodzenie i 50- albo 100-proc. dodatek. Jeżeli natomiast podczas delegacji kierowca siedział za kółkiem w wolną sobotę lub niedzielę, przysługuje rekompensata za przekroczenie średniotygodniowej normy czasu pracy. Przykładowo za sobotę trzeba oddać wolny dzień w innym terminie. Tak samo za niedzielę, ale czas pracy w tym dniu wolno zrekompensować 100- proc. dodatkiem, gdy szofer dwukrotnie nie będzie mógł odebrać wolnego.