Ekspert wyjaśnia

Użyczenie pojazdu

16 sierpnia 2016

a40090c1e1c2d79e75174b77b9d33cbab90d80f3

(544-52 fot. Jola Michasiewicz)

Pytanie: Lato, piękna pogoda, weekendy, urlopy – to sytuacje sprzyjające wyjazdom. Jak zachować się użyczając komuś samochód czy motocykl?

Odpowiedź:Przekazując, użyczając komuś samochód czy inny pojazd upewnijmy się, że jest to osoba, która posiada uprawnienia do jego prowadzenia, jest trzeźwa i odpowiednio przygotowana do jazdy.

Poziom bezpieczeństwa na drogach zależy także od nas samych – społeczeństwa w którym żyjemy. To my - uczestnicy ruchu, ale również inne osoby, rodzina, znajomi, sąsiedzi mamy realny wpływ na to, czy na polskich drogach będziemy jeździć spokojnie i bezpieczne. Dlatego tak ważny jest każdy sygnał czy zgłoszenie o wszelkich niebezpiecznych sytuacjach czy zdarzeniach, których jesteśmy świadkami bądź o których mamy wiedzę. Zwłaszcza, gdy wiedza taka dotyczy faktu, gdy ktoś chce wsiąść do samochodu, będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków, nie posiadając uprawnień do kierowania pojazdami czy nie mając sprawności fizycznej czy psychicznej. Innym, równie ważnym aspektem jest samo dopuszczenie takiej osoby czy użyczenie jej pojazdu – samochodu czy motocykla. Zgodnie z art. 96§1 Kodeksu Wykroczeń właściciel czy posiadacz pojazdu dopuszczający do prowadzenia pojazdu osobę będącą po alkoholu bądź niemającą wymaganych uprawnień podlega karze grzywny do 5000 zł. Poprzez dopuszczenie do ruchu należy rozumieć nie tylko działanie, ale i zaniechanie sprawcy, który ma obowiązek przeciwstawić się prowadzeniu pojazdu przez określoną osobę, czyli właśnie będącą po alkoholu, bez wymaganych uprawnień, która nie osiągnęła odpowiedniego wieku, upośledzoną umysłowo czy nawet posiadającą unieruchomioną w gipsie kończynę. Również dopuszczenie do ruchu niesprawnego pojazdu, na przykład niewłaściwie wyposażonego w wymagane urządzenia i przyrządy czy nie posiadającego aktualnych badań technicznych zagrożone jest karą grzywny.

Także kodeks karny w art. 179 określa odpowiedzialność karną dla osoby, która wbrew szczególnemu obowiązkowi dopuściła do ruchu pojazd w stanie zagrażającym bezpieczeństwu czy osobę w stanie nietrzeźwości, środka odurzającego czy nie posiadającą wymaganych uprawnień do kierowania. Szczególny obowiązek w tym wypadku spoczywa na osobie posiadającą w swoich obowiązkach pracy nadzór nad pojazdami służbowymi i osobami wykorzystującymi te pojazdy w codziennej pracy czy służbie.

29 lipca br. w godzinach popołudniowych w powiecie międzyrzeckim doszło tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Z ustaleniem policjantów pracujących na miejscu zdarzenia kierujący motocyklem najprawdopodobniej nie opanował go na łuku drogi, w konsekwencji czego uderzył w drzewo znajdujące się na poboczu drogi. Niestety, 36-letni mężczyzna w wyniku poniesionych obrażeń zginął na miejscu. Policjanci ustalili, że nie posiadał on uprawnień do kierowania, ani nie był właścicielem motocykla, dlatego mundurowi prowadzić będą postępowanie dotyczące nie tylko wypadku drogowego, ale również w sprawie użyczenia pojazdu osobie nie posiadającej uprawnień do kierowania.