Ekspert wyjaśnia

Wycofanie auta z ewidencji

24 lutego 2008

Pytanie: Jestem osobą fizyczną i prowadzę działalność gospodarczą. Mam samochód osobowy wprowadzony w ewidencji środków trwałych. Za rok kończy się amortyzacja. W jaki sposób mam spisać ten samochód ze środka trwałego firmy na moje prywatne użytkowanie? Czy muszę czekać z tym do końca amortyzacji? Co zrobić, aby nadal użytkować ten samochód, ale nie jako środek trwały?

Odpowiedź: W każdym momencie przedsiębiorca może środek trwały wycofać z ewidencji i zaprzestać jego amortyzacji, o ile nie jest on już wykorzystywany w działalności gospodarczej. Podstawę do wykreślenia pojazdu z ewidencji środków trwałych powinno stanowić pisemne oświadczenie zawierające: opis środka trwałego, przyczynę wycofania oraz datę dokonania tej czynności. Oświadczenie należy zachować jako dowód na wypadek kontroli. Samochód, który nie stanowi już środka trwałego, może być dowolnie użytkowany przez właściciela. W takiej sytuacji jednak w przypadku przejazdów dokonywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć można wyłącznie kwotę wynikającą z przemnożenia liczby przejechanych kilometrów – zapisanych w ewidencji przebiegu pojazdu – z określoną przepisami obowiązującą stawką za 1 km. To rozwiązanie jest z reguły mniej korzystne z perspektywy podatkowoprawnej.

Odpowiedzi udzielił: Tomasz Stykała, ekspert